Biuletyn informacyjny nr 285 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

12-05-2017 r.

Wyjaśnienia MEN w sprawie nauczania indywidualnego

Na stronie MEN ponownie pojawiło się wyjaśnienie odnośnie planowanych zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma to zapewne związek z środowym protestem pod Sejmem zorganizowanym przez grupę rodziców. Protestowali onia przeciwko proponowanym przez MEN zmianom w nauczaniu indywidualnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żądając  wycofania projektów rozporządzeń dotyczących tych kwestii.

Resort edukacji stoi na stanowisku, że nauczanie indywidualne mylone jest często z indywidualizacją nauczania. Przypomina, że „Jedynym powodem objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem powinna być choroba uniemożliwiająca lub utrudniająca uczęszczanie do szkoły na lekcje z klasą, a nie niepełnosprawność. Indywidualne nauczanie to rozwiązanie ostateczne, realizowane w określonym czasie – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł uczęszczać do szkoły. (…) Nie można zastępować indywidualizacji kształcenia oraz odpowiednich dla dziecka form wsparcia nauczaniem indywidualnym.

Dzieci, które wymagają wsparcia w nauce, mają mieć zapewnioną pomoc ze strony szkoły – indywidualizację kształcenia, dostosowanie wymagań edukacyjnych, różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy klasy terapeutyczne.

Dyrektor szkoły powinien korzystać z dostępnych możliwości wspierania dziecka. Mamy narzędzia do tego, aby tego typu edukacja odbywała się w każdej szkole i będziemy je doskonalić. Jednocześnie musimy usuwać wszystkie bariery, które taką edukację utrudniają.”

Źródło: www.men.gov.pl  

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

Pobierz dokument

Przykład indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) dla dziecka z autyzmem w przedszkolu

Pobierz dokument

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Pobierz dokument

Wniosek nauczyciela o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

Pobierz dokument

Odpowiedzialność materialna nauczyciela - bibliotekarza

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Interpretacja prawna.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Od września 2017 z powodu zmniejszenia liczby oddziałów organ prowadzący wyraził zgodę na jednego wicedyrektora. Aktualnie powołanych jest dwóch wicedyrektorów do sierpnia 2018 r. Jak poprawnie odwołać z funkcji wicedyrektora?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jakim dokumentem (protokół, uchwała, czy tylko pismo informujące) powinnam poinformować organ prowadzący o składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły (dotyczy Przedstawicieli Rady Rodziców)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Gimnazjum, którym kieruję z dniem 1 września 2017 zostanie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Z dniem 31.08.2017 upływa okres na jaki powierzono mi stanowisko dyrektora gimnazjum. Dyrektor szkoły podstawowej do której zostanie włączone gimnazjum zaproponował mi stanowisko nauczyciela w tej szkole. W związku z tym, kto przekazuje mi pisemną informację o której mowa w art. 236 ustawy z 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Kto powinien prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem autystycznym?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl
Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nauczanie indywidualne a indywidualizacja kształcenia – wyjaśnienie odnośnie zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Data: 2017-05-10

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Data: 2017-05-05

Czytaj więcej...

 

Egzamin maturalny 2017

Data: 2017-05-04

Czytaj więcej...

 

Życzenia Minister Edukacji Narodowej dla maturzystów

Data: 2017-05-04

Czytaj więcej...

 

Dzień Strażaka – uroczystość w MSWiA z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-05-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.