Biuletyn informacyjny nr 284 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-04-2017 r.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej

Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Zmiany dotyczą kwestii technologicznych funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

System Informacji Oświatowej zostanie skonsolidowany. Dzięki temu dane w systemie będą tylko w centralnej bazie SIO, będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

System Informacji Oświatowej stanowi elektroniczny system baz danych, który działa od 2005 r. i gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków.

Według przyjętych zmian, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową.

W noweli znajdują się także przepisy nowelizujące przyjęte w grudniu ub.r. ustawy: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe.

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r. Zaproponowany termin umożliwi wpisanie ważnych danych dotyczących szkół i placówek oświatowych do systemu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Referat: Innowacje pedagogiczne - czy warto je stosować i jak wpływają na pracę szkoły?
 

Pobierz dokument

Informacja dla nauczyciela gimnazjum o przejściu do przekształconej szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły
 

Pobierz dokument

Statut niepublicznego przedszkola
 

Pobierz dokument

Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Przyjmuję kilku nauczycieli z gimnazjum. Jakie dokumenty powinni złożyć przy zatrudnieniu w SP?
Zatrudnienie (kodeks pracy), Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy przedszkole ma obowiązek udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jeżeli tak to na jakiej podstawie?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W grupie dzieci 3 letnich (oddział czynny 45 godz w tygodniu) pracuje 2 nauczycieli (25godz.+20godz). Czy każdemu z nich mogę przydzielić wychowawstwo - a co za tym idzie dodatek za wychowawstwo? Nasz gminny regulamin nie reguluje tej kwestii?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w kl. VII planujemy WDŻ i doradztwo zawodowe, w jakim wymiarze?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń gimnazjum skreślony z listy uchwałą RP. Jaka jest podstawa prawna uchwały ponownego przyjęcia do szkoły?(druga szansa)
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl
Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wyjaśnienia MEN dotyczące uwag odnośnie organizacji nauczania indywidualnego

Data: 2017-04-26

Czytaj więcej...

 

Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty na I Kongresie Młodzieżowych Rad Małopolski

Data: 2017-04-26

Czytaj więcej...

 

„Wiem, jak uczyć o energii jądrowej” – finał konkursu z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-04-25

Czytaj więcej...

 

26. Marsz Żywych z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2017-04-25

Czytaj więcej...

 

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

Data: 2017-04-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.