Biuletyn informacyjny nr 283 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

21-04-2017 r.

Komentarz – szkolnictwo sportowe od 1 września 2017 r.

29 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 671 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zastępuje ono rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

I. Zmieniono definicje szkolnictwa sportowego (między innymi brak wskazania, w których klasach rozpoczyna się kształcenie o charakterze sportowym – powyższe ma wynikać z zatwierdzonych programów szkolenia):

1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży w oddziale sportowym i w oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu:

a) w oddziale sportowym dla co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia - zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego,

b) w oddziale mistrzostwa sportowego liczba uczniów jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym,

c) oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach sportowych.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych

Pobierz dokument

Statut zespołu szkolno - przedszkolnego

Pobierz dokument

Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Pobierz dokument

Wzór zarządzenia dyrektora bursy w sprawie powołania, zadań i zasad pracy komisji rekrutacyjnej

Pobierz dokument

Wzór wniosku: Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika/ podręczników w celu ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w kl. VII planujemy WDŻ i doradztwo zawodowe, w jakim wymiarze?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej bez konkursu, któremu kadencja kończy się 31.08.2017 r.?
Zatrudnienie (kodeks pracy), Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel złożył wniosek o kontynuację stażu w nowym miejscu pracy, spełnia warunki do kontynuowania stażu, czy powinnam wydać pismo z odpowiedzią i dokładnie jakiej treści? Czy po zakończeniu stażu dyrektor wydaje ocenę dorobku za ten czas, w którym nauczyciel odbywał staż w mojej szkole?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Ile godzin wychowania do życia w rodzinie i w której klasie ośmioletniej szkoły podstawowej dyrektor powinien zaplanować w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jeżeli uczeń technikum nie uczęszczał na lekcję religii lub był zwolniony z WF w klasie 1, a następnie w klasach 2,3,4 chodził na zajęcia i był klasyfikowany na koniec roku to co powinno widnieć na świadectwie końcowym? Ocena z klasy 4 czy zwolniony (WF) lub kreska (religia) bo nie przeszedł całego toku nauki z danego przedmiotu?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zachęcamy do udziału w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Data: 2017-04-20

Czytaj więcej...

 

Egzamin gimnazjalny 2017

Data: 2017-04-18

Czytaj więcej...

 

Życzenia świąteczne

Data: 2017-04-14

Czytaj więcej...

 

Organizacja konkursów i olimpiad – spotkanie w MEN

Data: 2017-04-13

Czytaj więcej...

 

Dni wolne od pracy w MEN

Data: 2017-04-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.