Biuletyn informacyjny nr 282 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

07-04-2017 r.

Raport NIK o przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego

Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. Tak wskazują wyniki kontroli NIK, bowiem w niektórych szkołach procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu.

Także z kształceniem przyszłych nauczycieli nie jest najlepiej. Według NIK coraz wyraźniejsza staje się selekcja negatywna do zawodu nauczyciela. Łącznie już ponad dziewięć procent ogółu osób przyjętych na kierunki ze specjalnościami nauczycielskimi to absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy na egzaminie maturalnym uzyskiwali najniższe wyniki, tj. od 30 do 49 punktów (Uniwersytet Wrocławski na kierunki związane z zawodem nauczyciela przyjął 28 proc. osób z takim wynikiem).

Proces kształcenia kandydatów na nauczycieli nie jest systematycznie usprawniany ani doskonalony. W skontrolowanych szkołach wyższych wprowadzono zmiany zaledwie w jednym programie nauczania przyszłych wychowawców dzieci i młodzieży. Sukcesywnie rośnie też (wzrost 10-procentowy) liczba osób, które nie obroniły w terminie prac dyplomowych i magisterskich na studiach stacjonarnych (37 proc. w roku akademickim 2012/2013 do 47 proc. w roku 2014/2015) i niestacjonarnych (47 proc. w roku akademickim 2012/2013 do 56 proc. w roku 2014/2015).

NIK sugeruje resortowi edukacji nowelizację KN, proponując m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego i zmiany dotyczące dodatków funkcyjnych. Chce też, by MEN rozważyło wprowadzenie egzaminu po odbyciu stażu - miałoby to zastąpić rozmowę kwalifikacyjną.

Źródło: www.nik.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

Pobierz dokument

Wniosek rady pedagogicznej o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

Pobierz dokument

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Pobierz dokument

Statut branżowej szkoły I stopnia

Pobierz dokument

Arkusz organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy w świetle nowych przepisów zgoda dyrektora na pracę nauczyciela w innej placówce (o ile w macierzystej ma pełny etat) jest wymagana również wtedy, gdy ta inna szkoła jest społeczna lub prywatna? A jeśli ten nauczyciel pracuje tam na umowę zlecenie?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy w ORW (ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym umożliwiającym dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi) obowiązują ramowe plany nauczania według rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest jakiś przepis, który mówi ile metrów powinno przypadać na 1 dziecko w przedszkolu. Znalezione przeze mnie przepisy dotyczą tylko placówek prywatnych, a co z publicznymi?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy godzin dyrektorskich z nowej ramówki (klasa 1, 4 i 7 sp) - czy te godziny można przeznaczyć na obowiązkowe zajęcia, czy tylko na takie o charakterze rozwijającym zainteresowania uczniów?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, w pierwszej kolejności powinnam, jako dyrektor podstawówki, przydzielić godziny i zapewnić etaty swoim nauczycielom? Czy muszę ograniczyć nauczycielom szkoły podstawowej etaty, żeby zapewnić pracę nauczycielom włączanego gimnazjum?
Zatrudnienie (kodeks pracy), Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Data: 2017-04-05

Czytaj więcej...

 

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca utworzenia Rady Młodzieży RP

Data: 2017-03-31

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela z udziałem minister edukacji

Data: 2017-03-31

Czytaj więcej...

 

Wdrażanie reformy edukacji – sieć szkół gotowa

Data: 2017-03-30

Czytaj więcej...

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – wizyta szefowej MEN w Krakowie

Data: 2017-03-29

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.