Biuletyn informacyjny nr 280 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

17-03-2017 r.

Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r.

1 marca 2017 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017.

Na 2017 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w siedmiu obszarach:

1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

1) do dnia 14 lipca 2017 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2017),

2) do dnia 20 października 2017 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2017 r.).

2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

1) do dnia 14 kwietnia 2017 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2016 r. oraz w miesiącach I-II 2017 r.;

2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 13 października 2017 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Ewidencja środków wyżywienia w przedszkolu

Pobierz dokument

Wzór umowy o pracę dla nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela

Pobierz dokument

Opinia zakładowej organizacji związkowej

Pobierz dokument

Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Pobierz dokument

Wniosek do ministra właściwego do spraw edukacji o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o informację dotyczącą konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. Czy nowe przepisy w tej sprawie wejdą od nowego roku szkolnego, to wybory odbędą się jeszcze według starych zasad, czy obowiązują od stycznia tego roku i konkurs będzie według nowych przepisów? Kiedy organ prowadzący może przedłużyć kadencję?Jest dużo rozbieżności w tej sprawie.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jakie wykształcenie od 01.09.2017 r. powinien posiadać nauczyciel wspomagający dziecko z zespołem aspergena i autyzmem. Proszę o ustawę lub rozporządzenie.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła publiczna samorządowa może przygotowywać i wydawać obiady na wynos dla uczniów szkół niepublicznych (jednakowa cena dla wszystkich uczniów) ?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła ogólnodostępna powinna zapewnić dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, które od września realizować będzie obowiązkowe przygotowanie przedszkolne? Czy pomoc psychologiczna może być udzielana w czasie obowiązkowych godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może złożyć rezygnację z funkcji za 3 miesięcznym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą 31 sierpnia w terminie do 10 kwietnia oddając arkusz organizacyjny? Czy organ prowadzący może potraktować 3 miesięczny okres wypowiedzenia do końca lipca?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Finansowanie oświaty na wsi – spotkanie szefowej MEN z przedstawicielami tzw. małych szkół

Data: 2017-03-14

Czytaj więcej...

 

Pokolenie Dobrej szkoły – kolejny etap ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

Data: 2017-03-13

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane

Data: 2017-03-13

Czytaj więcej...

 

Marzena Machałek nowym wiceministrem edukacji

Data: 2017-03-10

Czytaj więcej...

 

Samorządy gotowe do reformy edukacji – aktualny stan wdrażania zmian w oświacie

Data: 2017-03-09

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.