Biuletyn informacyjny nr 279 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu


Kod promocyjny:    rabat10 

 

03-03-2017 r.

MEN rozwiewa wątpliwości w sprawie uczniów o SPE

1. Informując, iż zmiany związane z reformą systemu edukacji uwzględniają dotychczasowe rozwiązania prawne dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności – niezależnie od typu szkoły, w której będą kontynuowali naukę. To oznacza:

  • Zachowanie wszystkich dotychczasowych form/ścieżek edukacyjnych, jak również zachowanie prawa rodzica do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka.
  • Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. W projektowanych przepisach dotyczących ramowych planów nauczania zaproponowano, iż uczeń niepełnosprawny, tj. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczeń szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie miał możliwość przedłużenia okresu nauki w szkołach nowego typu: w szkole podstawowej: o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym. Decyzje dotyczące przedłużenia okresu nauki będą podejmowane w szkole podstawowej: nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III, nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII, a w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
  • Przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych. Zaprojektowane przepisy zakładają, iż przekształcanie szkół specjalnych i integracyjnych będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku szkół ogólnodostępnych, niezależnie od typu.
  • Dedykowanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zawodów pomocniczych tj.: Pracownik pomocniczy ślusarza, Pracownik pomocniczy stolarza, Pracownik pomocniczy mechanika, Pracownik pomocniczy kucharza, Pracownik pomocniczy krawca, Pracownik pomocniczy fryzjera.
  • Diagnozę funkcjonalną z wykorzystaniem klasyfikacji ICF jako podstawę wsparcia. Pomoc ma być oparta na kompleksowej analizie z uwzględnieniem informacji z różnych źródeł -  lekarz, szkoła, opieka społeczna. W nowym modelu planuje się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY). MEN współpracuje w tym zakresie z Radą ds. ICF. Do współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Uczniowie z ostatniego rocznika gimnazjalistów nie będą mieli szans na powtarzanie klasy - wrócą do podstawówki, a potem rozpoczną naukę w czteroletnim liceum. Oznacza to, że w takim przypadku nauka będzie trwała o dwa lata dłużej. Do ósmej klasy pójdzie także osoba, która nie zaliczy drugiej klasy gimnazjum.

Źródło: www.men.gov.pl      

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzory decyzji - przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko
 

Pobierz dokument

Wniosek do związków zawodowych o wydanie opinii do arkusza organizacji szkoły oraz opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły
 

Pobierz dokument

Informacja dla nauczyciela i pracownika niebędącego nauczycielem w związku z przekształceniem publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w publiczną ośmioletnią szkołę podstawową
 

Pobierz dokument

Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie)
 

Pobierz dokument

Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mamy w przedszkolu obecne 5-latki (rok urodzenia 2011). Dzieci te pójdą od września do szkoły do "zerówki". Rozumiem, że nie mamy obowiązku wypełniania i przekazania rodzicom gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który skończył zootechnikę, ma przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe przyroda, może uczyć biologii w klasie VII?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jakich kryteriów ma użyć dyrektor zwalniając nauczycieli w związku z reorganizacją szkoły w przypadku np. dwóch przedmiotowców?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy w regulaminie ZFŚS można umieścić zapis dotyczący zakupu upominków rzeczowych z okazji Dnia Kobiet i DEN ? Jeśli tak, to jakiej treści ma być zapis i jak można go wykorzystać?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Obecnie mam III klasę integracyjną, jaki w związku ze zmianami będzie status klasy IV oraz nauczyciela wspomagającego?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”.

Data: 2017-03-01

Czytaj więcej...

 

Wdrażanie reformy edukacji w województwie dolnośląskim – konferencja prasowa z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-02-28

Czytaj więcej...

 

26. Marsz Żywych – trwają zapisy

Data: 2017-02-28

Czytaj więcej...

 

Zakończyły się ferie zimowe

Data: 2017-02-27

Czytaj więcej...

 

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – ruszyła rekrutacja

Data: 2017-02-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.