Biuletyn informacyjny nr 278 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

24-02-2017 r.

Opinia ZNP o wysokości planowanego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego

Według Związkowców wysokość planowanego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego, oscylującego między 20 zł a 40 zł, jest całkowicie nie do zaakceptowania. Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

„Biorąc pod uwagę,  że przez ostanie kilka lat nie dokonano jakichkolwiek podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, zaproponowane wzrost wynagrodzenia zasadniczego uwłacza godności zawodu nauczyciela” – czytamy w stanowisku ZNP.

„Stawki wynagrodzenia minimalnego dla nauczyciela stażysty (1533 zł) i dla nauczyciela kontraktowego (1568 zł) w kategorii „pozostałe wykształcenie” zostały określone w wysokości odpowiednio 467 zł i 432 zł niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017” – zauważa ZNP.

ZNP twierdzi, iż  w przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych nie ma możliwości skompensowania stawek wynagrodzenia zasadniczego innymi składnikami wynagrodzenia (dodatkiem za wysługę lat, funkcyjnym, godzinami ponadwymiarowymi) do wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę, gdyż nauczyciele ci albo nie nabywają prawa do określonych składników, albo nie mają doświadczenia do wykonywania określonej pracy.

Związkowcy wskazują, iż rozporządzenie płacowe nauczycieli wymaga wprowadzenia kilku zmian.

Po pierwsze należy określić  minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia w zakresie składników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 KN.

Po drugie, należy wprowadzić regulację umożliwiającą obliczenie stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli realizujących obowiązkowe pensum na podstawie art. 42 ust. 3 i 4a KN.

ZNP wystąpiło również z postulatem zagwarantowania nauczycielom wychowania przedszkolnego prawa do dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału. Ponadto istnieje pilna potrzeba ujednolicenia treści rozporządzenia dotyczącego zakresu prac uprawniających nauczycieli do dodatku z tytułu trudnych warunków pracy. W szczególności nauczycieli pracujących w oddziałach integracyjnych.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka sześcioletniego

Pobierz dokument

Wniosek o utworzenie oddziału sportowego do organu prowadzącego

Pobierz dokument

Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

Pobierz dokument

Statut szkoły podstawowej od 01.09.2017 r.

Pobierz dokument

Tworzenie oddziału sportowego

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Chciałabym otworzyć szkołę Montessori klasy 1-3. Proszę powiedzieć mi jakie dokumenty, gdzie i w jakim czasie powinnam złożyć do odpowiednich jednostek?.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę zatrudnić na stanowisku nauczyciela osobę , która będzie prowadziła zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim? Osoba ta ukończyła studia magisterskie z fizjoterapii oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W skład zespołu wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Jeżeli w regulaminie wycieczek szkolnych jest zapis, że podczas wycieczek szkolnych autokarowych jeden opiekun przypada na 15 uczniów, czy zapis obowiązuje również dzieci z przedszkola (6-3 letnie)? Czy podczas wycieczek dla przedszkolaków (autokarowych) obowiązuje inna ilość opiekunów?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu niepublicznym można realizować zajęcia z Wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka w wieku 3 lat, jeśli nie jest ono jego wychowankiem (uczęszcza do przedszkola publicznego)? Jaką dokumentację należy prowadzić?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczniowi klasy 1 publicznej szkoły podstawowej można wydłużyć etap edukacyjny? Uczeń miał wcześniej w przedszkolu odroczony obowiązek szkolny o 1 rok. W tej chwili ma trudności ogólne z przyswajaniem wiedzy i kształceniem umiejętności, rodzice nie zgadzają się na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jaka jest podstawa prawna takiej decyzji?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – uroczystość w Pałacu Prezydenckim z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-02-21

Czytaj więcej...

 

XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – rekrutacja już wkrótce

Data: 2017-02-21

Czytaj więcej...

 

Szybki internet dotrze do ponad 640 szkół w Wielkopolsce

Data: 2017-02-21

Czytaj więcej...

 

Reforma edukacji w Łodzi – wizyta szefowej MEN

Data: 2017-02-20

Czytaj więcej...

 

Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2017-02-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.