Biuletyn informacyjny nr 276 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

03-02-2017 r.

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego nauczycieli w 2017 r.

MEN przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

Nauczyciel dyplomowany z najniższą stawką zarobi o 40 zł więcej. Minimalne wynagrodzenia wzrosną o ok. 1,3 proc.

Zwiększenie kwot określonych w rozporządzeniu to efekt podwyższenia kwoty bazowej służącej do ustalania wysokości nauczycielskich wynagrodzeń. W ustawie budżetowej na 2017 r. wynosi ona: 2.752,92 zł (w latach 2012-2017 r. wynosiła: 2.717,59).

Nauczyciele otrzymają też wyrównanie za okres od 1 stycznia 2017 r. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wyniesie:

  • dla nauczyciela stażysty - 2.294 zł (wcześniej: 2.265 zł);
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2.361 zł (wcześniej: 2.331 zł);
  • dla nauczyciela mianowanego: 2.681 zł (wcześniej: 2.647 zł);
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 3.149 zł (wcześniej: 3.109 zł). 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Nadawanie sztandaru szkole
 

Pobierz dokument

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017-2020
 

Pobierz dokument

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Zasady postępowania – zagrożenie życia i zdrowia w bursie
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dowiedziałam się, że od 1 lutego 2017 roku niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą wydawać opinii w sprawie wczesnego wspomagania dziecka. Wiem, że nie dotyczy to spraw już prowadzonych, które mogą dokończyć, zachowują też ważność opinie wydane wcześniej. Prosiłabym o podanie konkretnej wykładni prawa (ustawa, rozporządzenie - paragraf, punkt...).
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Reforma oświaty zakłada,że od pierwszego września sześcioletnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Czy jest możliwe, żeby w jednej części budynku powstała szkoła podstawowa I-III, a w drugiej części szkoła podstawowa V-VI?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Wyliczenie urlopu nauczycielowi logopedzie. Nauczyciel logopeda zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin tj.3,5/24 etatu: 0,14 etatu od września 2016 roku do czerwca 2017 roku. Co należy zrobić jeżeli pozostanie 1 godzina urlopu czy można zaokrąglić do 3,5 godzin w danym dniu, który jest dla nauczyciela dniem pracy?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy i w jakim terminie Zarząd Stowarzyszenia prowadzącego publiczną szkołę podstawową powinien podjąć uchwałę o przekształceniu szkoły sześcioletniej w ośmioletnią?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Obecnie pracuję jako dyrektor zespołu szkół w skład którego wchodzą szkoła podstawowa 6 letnia i gimnazjum , łącznie w zespole jest 10 oddziałów i mam wicedyrektora. Czy przy 10 oddziałach po przekształceniu w ośmioklasową szkolę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi będę mogła powołać wicedyrektora nadmieniam, że łącznie będę mięć 10 oddziałów?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wdrażanie reformy edukacji w Bielsku-Białej – wizyta szefowej MEN
Przygotowania do wprowadzenia zmian w oświacie, spotkania z samorządowcami, nauczycielami i rodzicami – to główne punkty wtorkowej wizyty minister Anny Zalewskiej w Bielsku-Białej.
Data: 2017-02-01

Czytaj więcej...

 

Objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe
 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że obowiązujące przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.
Data: 2017-01-31

Czytaj więcej...

 

Obrady Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – posiedzenie z udziałem szefowej MEN
Minister Anna Zalewska wzięła udział wczoraj w posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Data: 2017-01-31

Czytaj więcej...

 

Ruszyła kolejna tura ferii zimowych
W sobotę blisko 1,4 mln uczniów z 8463 szkół z pięciu województw rozpoczęło ferie zimowe. Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego odpoczywać będą do 12 lutego.
Data: 2017-01-30

Czytaj więcej...

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – rozporządzenie w konsultacjach
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Data: 2017-01-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu