Biuletyn informacyjny nr 275 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

 

Kod promocyjny:    rabat10 

27-01-2017 r.

Projekty nowych rozporządzeń MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej systematycznie kieruje projekty nowych rozporzadzeń do konsultacji społecznych:

Ponadto 25 stycznia br. minister edukacji zapowiedziała, że:

1. Do końca czerwca wszyscy nauczyciele tzw. wrażliwych roczników, czyli klas I, IV i VII zostaną przeszkoleni z nowych podstaw programowych.Szkolenia przeprowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji. Minister przypomniała, że zupełnie nowe podręczniki pojawią się w klasach: I, IV i VII. Stąd też szkolenia obejmą właśnie nauczycieli, pracujących w tych klasach.

2. W kwietniu przedstawiony zostanie  harmonogram podwyżek dla nauczycieli.Szefowa MEN wskazała, że od dwóch miesięcy pracuje zespół - składający się m.in. ze wszystkich związków zawodowych, samorządowców i przedstawicieli resortu, który pracuje nad statusem zawodowym pracowników oświaty. „Chcemy ten system uporządkować, a jednocześnie chcemy wskazać drogę do kolejnych podwyżek.Chcielibyśmy wskazać te podwyżki od 2018 r. W tym roku, tak jak wcześniej powiedziałam, waloryzacja.” poinformowała. Minister dodała, że  od lutego wspólnie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem rozpocznie pracę, tak by pod koniec czerwca pokazać budowę systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.    

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Nadawanie sztandaru szkole

Pobierz dokument

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017-2020

Pobierz dokument

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu

Pobierz dokument

Zasady postępowania – zagrożenie życia i zdrowia w bursie

Pobierz dokument

Wzór decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Na jakiej podstawie można przedłużyć o rok naukę dziecka z orzeczeniem (choroba sprzężona) w liceum ogólnokształcącym czyli z 3 lat do 4 ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy "stare” ramowe plany nauczania będą obowiązywały w klasie V i VI Szkoły Podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o odpowiedź, jakie zdarzenia należy uznać za wypadek w szkole, czy stłuczona kostka, wybity palec, rozcięta skóra na nodze to już jest kwalifikowane jako wypadek i należy powoływać komisję powypadkową i wpisywać w rejestr wypadków? Czy w powyższych przypadkach wystarczy tylko udzielenie pierwszej pomocy i spisanie notatki ze zdarzenia?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy opinie i wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej podejmuje się w formie uchwały rady pedagogicznej?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jak odnotować prawidłowo kontrolę dziennika lekcyjnego? Czy jako dyrektor powinnam też w dzienniku złożyć podpis z kontroli?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

#RokNowychZadań – najważniejsze plany MEN w 2017 roku
Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział we wspólnej konferencji z premier Beatą Szydło. Podczas środowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obecny był także wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka.
Data: 2017-01-25

Czytaj więcej...

 

Organizacja szkół i przedszkoli publicznych – rozporządzenie w konsultacjach
W poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
Data: 2017-01-24

Czytaj więcej...

 

Projekt rozporządzenia w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego skierowany do konsultacji
W projekcie rozporządzenia określone zostały zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.
Data: 2017-01-24

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji
W poniedziałek, 23 stycznia br. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
Data: 2017-01-24

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej w piątek, 20 stycznia br. skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
Data: 2017-01-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji
Data: 2017-01-24

Czytaj więcej...

 

Informacja Ministra Edukacji Narodowej o realizacji zadania publicznego pt. „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”.
Data: 2017-01-20

Czytaj więcej...

 

Teka Edukacyjna Fundacji Energia dla Europy
Data: 2017-01-17

Czytaj więcej...

 

Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu
Data: 2017-01-17

Czytaj więcej...

 

Zmiany organizacyjne w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
Data: 2017-01-12

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu