Biuletyn informacyjny nr 271 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

09-12-2016 r.

Komentarz do nowego projektu dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2017

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opublikowano projekt rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 - wejdzie w życie po podpisaniu przez MEN z dniem 1 stycznia 2017 r. i będzie obowiązywało jeden rok.

Wymieniony projekt rozporządzenia poprzedza, także obowiązujące jeden rok rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294).

Zgodnie z projektem algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 szacuje się, że finansowy standard A na ucznia wyniesie ok. 5 331 zł.  W stosunku do roku 2016 (5 278 zł) ma wzrosnąć o ok. 1 %, czyli o ok. 53 zł.

W przypadku dziecka 6-letniego pozostającego w wychowaniu przedszkolnym (roczny obowiązek przedszkolny) planuje się kwotę 4300 zł.

Mając na uwadze poprzednie lata można zauważyć, że kwota finansowego standardu A może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów (wychowanków) oraz liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016r.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora przedszkola
 

Pobierz dokument

Przykład zarządzenia w sprawie przepisów kancelaryjno - archiwalnych
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania
 

Pobierz dokument

Program poprawy efektywności kształcenia
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciele mogą wpisywać do dziennika oceny z egzaminów i matur próbnych jeśli mają to uwzględnione w swoich wymaganiach?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy najmu (odpłatnego) sprzętu i pomieszczeń szkolnych z rodzicami uczniów? Czy dyrektor szkoły muzycznej I stopnia może z tego tytułu (odpłatnego wynajmu instrumentów szkolnych dla uczniów) gromadzić środki finansowe na WRD szkoły i dysponować nimi na zakupy, remonty i inne usługi? Do tej pory robiła to Rada Rodziców, jednak chyba niezgodnie z prawem, ponieważ RR nie jest właścicielem tego sprzętu i pomieszczeń szkolnych. Gdy zwrócono się do Rady Rodziców o przekazanie zgromadzonych z tego tytułu środków, ta odmówiła. Dotąd obowiązywało ustne porozumienie pomiędzy poprzednim dyrektorem szkoły a RR, że w razie potrzeby pieniądze z RR będą przelewane na konto szkoły zgodnie z potrzebami szkoły, jednak w chwili obecnej RR odmawia pomocy finansowej dla szkoły.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W szkole realizowany będzie projekt w ramach programu RPO działanie 11.4. Koordynatorem i jego asystentem będą nauczyciele. Jaką mam zawrzeć umowę, czy to może być dodatek specjalny, czy umowa o dzieło. Poproszę wzór takiego dokumentu. A może jeszcze inne rozwiązanie, które będzie zgodne z prawem krajowym i europejskim.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole opracowuje się tylko dla dziecka 6 letniego realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czy również dla 5 letniego, skoro ma prawo w wieku 6 lat rozpocząć naukę w szkole? Jak to wygląda w sytuacji, kiedy dziecko 5-letnie uczęszcza z 6-latkami do tzw. "zerówki", a jak w sytuacji kiedy dziecko 5 letnie objęte jest wychowaniem przedszkolnym (grupa 5-latków), a również rodzic ma prawo posłać je do szkoły o rok wcześniej? Czy po diagnozie przedszkolnej dla każdego dziecka opracowuje się indywidualny program wspierania rozwoju, czy wystarczy plan (te dwa dokumenty mają przecież inną formę budowy)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od 1 września 2016 roku nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela kontraktowego. Staż będzie trwać zgodnie z przepisami do 31 maja 2017 roku. Nauczycielka w trakcie stażu złamała nogę i obecnie przebywa już 6 tygodni na zwolnieniu lekarskim. Prawdopodobnie nauczycielki nie będzie przez okres 2 miesięcy. Czy w takim wypadku staż na nauczyciela kontraktowego się przedłuża, czy trzeba go odbyć w całości jeszcze raz od nowego roku szkolnego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wyniki badania PISA 2015
10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przy­rodniczych, czytania i interpretacji, umie­jętności matematycznych.
Data: 2016-08-06

Czytaj więcej...

 

Jak będzie wyglądała organizacja klas sportowych i dwujęzycznych po reformie edukacji?
Zgodnie z przepisami projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw dotyczącymi reformy edukacji
W trakcie 31. posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowych projektów ustaw – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Data: 2016-12-02

Czytaj więcej...

 

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową
Od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową – zadecydował o tym w czwartek Sejm nowelizując ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Data: 2016-12-01

Czytaj więcej...

 

Kształcenie w zawodzie „pracownik call center” – wyjaśnienia MEN
W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”.
Data: 2016-12-01

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016.
Data: 2016-12-05

Czytaj więcej...

 

Premiera filmu dokumentalnego pt.: “Nieobecni – ludzie ze znakiem P”
Data: 2016-12-02

Czytaj więcej...

 

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje
Data: 2016-12-01

Czytaj więcej...

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016 r. - ROZLICZENIE
Data: 2016-11-30

Czytaj więcej...

 

Konferencja ,,Samorząd uczniowski start – upem aktywności obywatelskiej”
Data: 2016-11-30

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu