Biuletyn informacyjny nr 270 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

02-12-2016 r.

Konsultacje  nowej podstawy programowej

MEN rozpoczął wstępne konsultacje projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z którą uczyć się będą uczniowie w 8-letniej szkole podstawowej.

Harmonogram prac przedstawiony w środę na konferencji prasowej przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia przewiduje, iż podpisanie nowej podstawy programowej przez minister edukacji nastąpi w lutym. Powinna zostać ona opublikowana do końca lutego.

Jako pierwsi zgodnie z nową podstawą programową uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się jesienią 2017 r. zmiana w nauczaniu.

Według MEN nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo, tak by docelowo objąć wszystkie roczniki.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej, której projekt poddano "prekonsultacjom", ma być docelowa, tak jak i przygotowywane na jej podstawie podręczniki mają być docelowe.

Wraz z projektem nowej podstawy programowej do "prekonsultacji" trafił też projekt rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Oba projekty opublikowano w środę na stronie internetowej MEN. Uwagi do nich można nadsyłać do 9 grudnia. 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Skreślenie ucznia z listy uczniów – tryb postępowania
 

Pobierz dokument

Program poprawy efektywności kształcenia
 

Pobierz dokument

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r.
 

Pobierz dokument

Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego
 

Pobierz dokument

Zadania obrony cywilnej w szkole, przykład karty realizacji zadania operacyjnego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciele mogą wpisywać do dziennika oceny z egzaminów i matur próbnych jeśli mają to uwzględnione w swoich wymaganiach?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

 Jaka kwota subwencji przysługuje na ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o niesprawności intelektualnym w stopniu lekkim? Jaka jest dopuszczalna ilość uczniów właśnie z taką sprawnością w "zwykłej" klasie ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy pracownik (zarówno pedagogiczny jak i niepedagogiczny) zatrudniony w publicznej placówce oświatowej może odmówić przyjęcia nagrody dyrektora, podwyżki lub nagrody jubileuszowej?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Lekcje biblioteczne.Czy obowiązują tzw. lekcje biblioteczne ,które mają prowadzić nauczyciele bibliotekarze- jaka jest podstawa prawna?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W szkole realizowany będzie projekt w ramach programu RPO działanie 11.4. Koordynatorem i jego asystentem będą nauczyciele. Jaką mam zawrzeć umowę, czy to może być dodatek specjalny, czy umowa o dzieło. Poproszę wzór takiego dokumentu. A może jeszcze inne rozwiązanie, które będzie zgodne z prawem krajowym i europejskim.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kształcenie w zawodzie „pracownik call center” – wyjaśnienia MEN
W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”.
Data: 2016-12-01

Czytaj więcej...

 

Znamy wyniki międzynarodowego badania wyników nauczania matematyki i przyrody TIMSS 2015
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji poświęconej zaprezentowaniu efektów Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS 2015.
Data: 2016-11-30

Czytaj więcej...

 

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania – to dwa projekty, które przekazujemy dzisiaj (30 listopada) do opiniowania wszystkim zainteresowanym w ramach prekonsultacji. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii. Czekamy na opinie do 9 grudnia.
Data: 2016-11-30

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Gorzowie i Kostrzynie – rozmowy o reformie edukacji
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z samorządowcami i dyrektorami szkół z województwa lubuskiego. Głównym tematem rozmów były zmiany w systemie edukacji.
Data: 2016-11-25

Czytaj więcej...

 

„Nauczyciele Roku” w MEN – spotkanie z Minister Edukacji Narodowej
Reforma systemu oświaty, prace nad podstawą programową oraz rola nauczyciela w szkole – to tylko niektóre z tematów wczorajszych rozmów szefowej MEN z „Nauczycielami Roku”.
Data: 2016-11-25

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje
Data: 2016-12-01

Czytaj więcej...

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2016 r. - ROZLICZENIE
Data: 2016-11-30

Czytaj więcej...

 

Konferencja ,,Samorząd uczniowski start – upem aktywności obywatelskiej”
Data: 2016-11-30

Czytaj więcej...

 

Szkolenie dla nauczycieli – Jak uczyć o “Polskim Październiku”
Data: 2016-11-28

Czytaj więcej...

 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendysty
Data: 2016-11-28

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu