Biuletyn informacyjny nr 269 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-11-2016 r.

Komentarz do kolejnego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe opublikowanej 28 października 2016 r. – funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów w okresie przekształceń

Przez wiele 28 października 2016 r. opublikowano kolejny projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Projektowana ustawa (obecnie po zakończeniu konsultacji i zebraniu opinii) ma wchodzić w życie przede wszystkim 1 września 2017 r. z małymi wyjątkami, które sukcesywnie wejdą w życie po 14 dniach po dniu ogłoszenia, od 1 marca 2017 r. i od 1  stycznia 2022 r.

I. Projekt ustawy na 223 stronach zawiera 363 artykuły (o 30 więcej niż projekt z 16.09.2016 r.) określające:

1. zmiany 116 ustaw (w tym wcześniej wymienione oraz np. o systemie informacji oświatowej, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Kodeks pracy i innych),

2. od art. 222 do 259 - sytuację nauczyciela lub innego pracownika szkoły w której kształcenie jest wygaszane,

3. od art. 118 do art. 221 i od art. 260 do art. 363 - przekształcanie szkół w okresie od 2017 r. – formuła dla publicznych i niepublicznych, inne to m. in.: rola jednostek samorządu terytorialnego i związków zawodowych, rekrutacja, organizacja egzaminów, podręczniki i inne materiały edukacyjne.

II. Projekt ustawy potwierdza wcześniej pokazany model szkolnictwa:

1. 8-letnia szkoła podstawowa,

2. 4-letnie liceum ogólnokształcące,

3. 5-letnie technikum,

4. 3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia,

5. 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,

6. 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia,

7. szkoła policealna.

III. Szkoła podstawowa w nowym kształcie szkolnictwa:

1. 1.09.2017 r. 6-letnia szkoła podstawowa zostanie z mocy ustawy przekształcona w 8-letnią szkołę podstawową,

2. uczniowie obecnej klasy VI uzyskując promocją staną się uczniami klasy VII, a rok później klasy VIII 8-letniej szkoły podstawowej,

3. uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej,

4. w przypadku szkoły podstawowej dla Dorosłych ujmuje ona tylko klasy VII i VIII.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład ewaluacji wewnętrznej zagadnienia: Stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie kształcenia
 

Pobierz dokument

Zadania nauczyciela wspierającego
 

Pobierz dokument

Wzory zarządzenia dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Arkusz organizacji liceum ogólnokształcącego, a zajęcia dodatkowe
 

Pobierz dokument

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W jakim zakresie i kiedy dyrektor może powierzyć obowiązki wicedyrektorowi? Za pomocą zarządzenia, pisma o powierzeniu? Czy wystarczy zapis w statucie szkoły. A czy musi być zapis w statucie o możliwości powierzenia? Czy też w przydziale czynności dla wicedyrektora?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje przepis, który zakazuje nauczycielom korzystać z tzw. "Wczasów pod Gruszą", oczywiście w ramach funduszu socjalnego. W placówce do tych świadczeń są uprawnieni tylko pracownicy administracji i obsługi, oraz emeryci i renciści. Czy może taki zapis dotyczyć nauczycieli? Proszę o odpowiedź i podstawy prawne.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy statut zespołu szkół może całkowicie znosić statuty poszczególnych szkół wchodzących w jego skład?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone z uczniem indywidualnie (zalecenie PPP) powinny być płatne czy organizowane w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy? Proszę o regulację prawną.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy na terenie szkoły biblioteka może organizować kiermasz książek. Prosze o podanie podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Szefowa MEN w Częstochowie – spotkanie na temat reformy edukacji
Minister Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w Częstochowie w spotkaniu dotyczącym planowanych zmian w systemie edukacji. W dyskusji z szefową MEN udział wzięli samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.
Data: 2016-11-15

Czytaj więcej...

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów
Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
Data: 2016-11-14

Czytaj więcej...

 

Odsłonięcie tablicy poświęconej „Żołnierzom Wyklętym”– uroczystość z udziałem wiceministra edukacji
Prezydent RP Andrzej Duda odsłonił dziś na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza tablicę upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych”, która dokumentuje dziewięć wydarzeń – głównie bitwy i potyczki podziemia AK-owskiego i poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB oraz Ludowym Wojskiem Polskim.
Data: 2016-11-10

Czytaj więcej...

 

Finał ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię!
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w podsumowaniu ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Uroczysta gala finałowa odbyła się wczoraj w Muzycznym Studiu Polskiego Radia w Warszawie.
Data: 2016-11-10

Czytaj więcej...

 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Józefa Piłsudskiego – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła wczoraj w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data: 2016-11-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konferencja dla nauczycieli w Centrum Historii Zajezdnia
Data: 2016-11-16

Czytaj więcej...

 

Szkoły zgłoszone do pilotażu wdrożenia programowania w edukacji formalnej według stanu na 16 września 2016 r. [ aktualizacja ]
Data: 2016-11-16

Czytaj więcej...

 

Wspólne wielopokoleniowe śpiewanie pieśni patriotycznych
Data: 2016-11-15

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora w Szkołach Europejskich (Luksemburg i Frankfurt)
Data: 2016-11-14

Czytaj więcej...

 

Reforma edukacji – informacja o zmianach
Data: 2016-11-10

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu