Biuletyn informacyjny nr 268 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

11-11-2016 r.

Komentarz do nowych przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 30 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1591 rozporządzenie MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

Wymienione rozporządzenie zawiera wzór statutu, który określa w szczególności:

1) nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele,

2) organ prowadzący placówkę doskonalenia,

3) zadania placówki doskonalenia,

4) organizację placówki doskonalenia,

5) tryb wprowadzania zmian w statucie.

Przepis dookreśla zasady likwidacji placówki w zakresie dokumentacji, a mianowicie ustala, że dokumentację zlikwidowanej publicznej placówki doskonalenia przekazuje się organowi prowadzącemu placówkę, z wyjątkiem dokumentacji prowadzenia kursów kwalifikacyjnych, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Definiuje jednocześnie co to jest dokumentacja prowadzenia kursów kwalifikacyjnych:

1) zgoda na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego,

2) wykaz osób prowadzących zajęcia na kursie,

3) szczegółowy plan i program kursu,

4) harmonogram kursu,

5) dziennik zajęć,

6) protokoły z egzaminów, w przypadku przyjęcia przez organizatora kursu takiej formy zaliczania zajęć,

7) rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu.

  Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzory zarządzenia dyrektora szkoły

Pobierz dokument

Arkusz organizacji liceum ogólnokształcącego, a zajęcia dodatkowe

Pobierz dokument

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń szkoły

Pobierz dokument

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkoły podstawowej

Pobierz dokument

Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone z uczniem indywidualnie (zalecenie PPP) powinny być płatne czy organizowane w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy? Proszę o regulację prawną.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje rozporządzenie, które reguluje, jak należy zapisywać tematy lekcji języka obcego w dzienniku? Czy mają one być dwujęzyczne?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy na terenie szkoły biblioteka może organizować kiermasz książek? Prosze o podanie podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy Aneks do arkusza organizacyjnego w trakcie roku szkolnego musi być opiniowany przez radę pedagogiczną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rada Rodziców zwróciła się do dyrektora szkoły o udostępnienie zakresu obowiązków dyrektora i jego zastępców. Czy dyrektor ma obowiązek udostępnić te dokumenty?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Józefa Piłsudskiego – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła wczoraj w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Data: 2016-11-10

Czytaj więcej...

 

Reforma edukacji – odwiedź specjalny serwis internetow
www.reformaedukacji.men.gov.pl – pod tym adresem wystartował specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji.
Data: 2016-11-08

Czytaj więcej...

 

Reforma oświaty – skierowanie projektów ustaw do Sejmu
Rada Ministrów przyjęła dziś projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one następnie przekazane do dalszych prac w parlamencie.
Data: 2016-11-08

Czytaj więcej...

 

Sukces Polaków w programie eTwinning
Projekt „eTwinning Mirror, mirror” koordynowany przez Iwonę Jodłowską z XI Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu został ogłoszony najlepszym europejskim projektem eTwinning roku 2016.
Data: 2016-10-31

Czytaj więcej...

 

Nagrody Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród Ministra Sprawiedliwości, medali Komisji Edukacji Narodowej oraz medali za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Data: 2016-10-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

XVII edycja Maratonu Pisania Listów
Data: 2016-11-08

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na seminarium Erasmus+” Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2016 roku
Data: 2016-11-08

Czytaj więcej...

 

Patriotyczne Śpiewanie „My Pierwsza Brygada”
Data: 2016-11-07

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.
Data: 2016-11-04

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału we wspólnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Data: 2016-11-02

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu