Biuletyn informacyjny nr 266 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-10-2016 r.

Losy kadry szkół wygaszanych oraz przekształcanych

16 września 2016 r. opublikowano projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Projektowana ustawa (obecnie skierowana do konsultacji) ma wchodzić w życie sukcesywnie od 1 września 2017 r. do 1 czerwca 2022 r.

I. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących w ramach obecnego systemu oświaty z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele dotychczasowych:

1. 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,

2. zasadniczych szkół zawodowych staną się nauczycielami branżowych szkół I stopnia,

3. czteroletnich techników staną się nauczycielami pięcioletnich techników,

4. trzyletnich liceów ogólnokształcących staną się nauczycielami czteroletnich liceów ogólnokształcących.

II. Nauczyciele gimnazjów wygaszanych:

1. zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia), których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny,

2. w przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego,

3. w przypadku braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze, nauczyciel będzie mógł wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia,

4. wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019, z nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjach zostanie rozwiązany stosunek pracy oraz otrzymają oni odprawę z tego tytułu. 

Zobacz całość komentarza tutaj.   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności intendenta w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej - przedszkole jednooddziałowe
 

Pobierz dokument

Statut przedszkola niepublicznego
 

Pobierz dokument

Realizacja przez nauczyciela zajęć z art. 42 KN
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę podać na jakich podstawach prawnych mogę się oprzeć tworząc regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy starosta może skontrolować uchwały rady pedagogicznej dotyczące spraw wychowawczych i rekrutacji w bursie czy też powinien o taką kontrolę wystąpić do kuratorium. Czy w ten sposób nie przekroczył swoich uprawnień?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy należy zgłaszać rozpoczęcie, kontynuację czy zakończenie awansu zawodowego do kuratorium?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy rada pedagogiczna opiniuje nagrody dyrektora? Czy opiniuje również nagrody burmistrza, wójta?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy przysługuje nauczycielowi urlop w pracy z tytułu obrony pracy magisterskiej?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Komunikat w sprawie prac nad zmianą przepisów oświatowych
W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zmianę terminu wdrażania poszczególnych rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, informujemy, że są one nieprawdziwe.
Data: 2016-10-21

Czytaj więcej...

 

Wizyta studyjna ekspertów z Ukrainy w Polsce
11 ukraińskich ekspertów oświatowych odwiedziło Polskę w dniach 9-13 października w ramach wizyty studyjnej. Przyjazd grupy to realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wsparcie reform systemu oświaty na Ukrainie cz. 2”.
Data: 2016-10-18

Czytaj więcej...

 

Szefowa MEN na Kongresie Samorządowym w Opolu
Podczas poniedziałkowej wizyty w województwie opolskim Minister Edukacji Narodowej wzięła udział w Kongresie Samorządowym w Opolu.
Data: 2016-10-18

Czytaj więcej...

 

Czy i komu potrzebne są Młodzieżowe Rady – debata z udziałem szefowej MEN
Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w konferencji poświęconej roli i funkcjonowaniu w Polsce Młodzieżowych Rad Miasta.
Data: 2016-10-18

Czytaj więcej...

 

Rozmowy ze związkami zawodowymi o zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
 – Powołanie zespołu jest konieczne, aby właśnie tam rozmawiać o tym, co jest ważne dla każdego nauczyciela – powiedziała szefowa MEN.
Data: 2016-10-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Nowa oferta edukacyjna Muzeum POLIN
Data: 2016-10-19

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach ogólnopolskiego projektu: Po-po-jutrze.
Data: 2016-10-19

Czytaj więcej...

 

Obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu
Data: 2016-10-19

Czytaj więcej...

 

Informacja o szkoleniach MEN i IPN
Data: 2016-10-18

Czytaj więcej...

 

2 Biennale Twórczości Nauczycieli
Data: 2016-10-18

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu