Biuletyn informacyjny nr 265 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

14-10-2016 r.

Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy Oświaty

Szkół i Placówek Oświatowych

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz satysfakcji z pełnionej misji.

Świąteczna okoliczność sprzyja przypomnieniu Waszej doniosłej roli w życiu młodych ludzi.

Życzymy satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań oraz dumy z sukcesów wychowanków. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą, motywacją do pracy i dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju edukacji.

Niech poczucie dobrze spełnionej misji dodaje Państwu energii i zapału do dalszych działań, a szacunek i uznanie uczniów będzie największym podziękowaniem.

Z poważaniem

Zespół redakcyjny serwisu
Nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zarządzenia wydawane przez dyrektora szkoły

Pobierz dokument

Propozycja obszarów badawczych, pytań kluczowych, narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej wymagania 4. W poradni psychologiczno – pedagogicznej: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania

Pobierz dokument

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany regulaminu działalności rady pedagogicznej

Pobierz dokument

Arkusz kontroli realizacji zadań przez Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Pobierz dokument

Karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Rodzic złożył wniosek o uznanie osiągnięć sportowych na treningach realizowanych poza szkołą i zwolnienia córki z zajęć wychowania fizycznego. Jednocześnie oczekuje przepisania oceny sugerowanej przez klub. Dziewczynka trenuje gimnastykę artystyczną poza szkołą.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

14 października jest dniem wolnym, dni wolne do dyspozycji dyrektora szkoły. Czy w tym dniu powinna być czynna świetlica szkolna?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Na co powinien zwrócić szczególną uwagę (co powinien zawierać) w swoim planie rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel wspomagający pracujący w klasie integracyjnej do której uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, uczeń niedosłyszący oraz uczniowie z zaburzeniami zachowania?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Reprezentuję Szkołę Podstawową niepubliczną. Zgłosili się rodzice z dzieckiem narodowości hiszpańskiej, z prośbą o przyjęcie do kl. IV Szkoły Podstawowej. Trudność polega na tym, że dziecko nie zna języka polskiego, a rodzice są w Polsce na 4-letnim kontrakcie i zobowiązani są do realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. Jakie warunki muszę bezwzględnie spełnić, aby sprostać wymaganiom nałożonym przez prawo oświatowe, aby dziecko mogło w szkole realizować obowiązek szkolny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektorowi szkoły, który dużo pracuje na komputerze należy się dofinansowanie do okularów?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej Szkolnictwa Artystycznego
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej Szkolnictwa Artystycznego.
Data: 2016-10-11

Czytaj więcej...

 

Rozmowy ze związkami zawodowymi o zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
 – Powołanie zespołu jest konieczne, aby właśnie tam rozmawiać o tym, co jest ważne dla każdego nauczyciela – powiedziała szefowa MEN.
Data: 2016-10-10

Czytaj więcej...

 

Wspólna konferencja prasowa Minister Edukacji Narodowej i oświatowej „Solidarności”
– Rozmowy o nauczycielach są zbyt ważne, dlatego powołany zostanie zespół złożony ze związków zawodowych, przedstawicieli ministerstw oraz samorządów – powiedziała Minister Anna Zalewska.
Data: 2016-10-07

Czytaj więcej...

 

Posłowie podjęli uchwałę wyrażająca wdzięczność nauczycielom polonijnym
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął dziś przez aklamację uchwałę w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym.
Data: 2016-10-06

Czytaj więcej...

 

Rola samorządów w zmianach w edukacji – debata z udziałem minister edukacji
 – Będziemy z każdym samorządem podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji – powiedziała szefowa MEN. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dla samorządów województwa mazowieckiego.
Data: 2016-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Jubileusz 25-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej
Data: 2016-10-12

Czytaj więcej...

 

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
Data: 2016-10-12

Czytaj więcej...

 

Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty - Jeszcze raz o "godzinach karcianych"
Data: 2016-10-12

Czytaj więcej...

 

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty – budowa pomnika Orląt Lwowskich
Data: 2016-10-12

Czytaj więcej...

 

Warsztaty dla nauczycieli
Data: 2016-10-12

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu