Biuletyn informacyjny nr 264 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-10-2016 r.

Komentarz do projektu ustawy - Prawo oświatowe opublikowanej 16 września 2016 r. – propozycja nowej pozycji prawnej statutu

16 września 2016 r. opublikowano projekt ustawy - Prawo oświatowe, która docelowo zastąpi obecną ustawę o systemie oświaty. Projektowana ustawa (obecnie skierowana do konsultacji) ma wchodzić w życie sukcesywnie od 1 września 2017 r., częściowo także 1 września 2018 r. i 1 września 2019 r.

I. Główna zmiana:

Wprowadzenie na poziomie przepisów ustawy regulacji określających obowiązkowe treści, które przedszkole i szkoła musi uregulować w swoim statucie. Treści obowiązkowe statutów, proponuje się przenieść w większości z obowiązującego rozporządzenia.

Zaproponowano uchylenie delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół pozostawiając jednocześnie upoważnienie do wydania ramowych statutów publicznych placówek.

II. Statuty dotychczasowych:

1. podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, mają zachować moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.,

2. liceów ogólnokształcących i techników mają zachować moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.,

3. zasadniczych szkół zawodowych mają zachować moc nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany regulaminu działalności rady pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Arkusz kontroli realizacji zadań przez Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej
 

Pobierz dokument

Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (jeden wicedyrektor)
 

Pobierz dokument

Propozycja zapisu w statucie szkoły podstawowej organizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, czyli zajęć dodatkowych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nowo wybrana rada Rodziców musi dostarczyć protokół z wyborów dyrektorowi szkoły?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Higienistka szkolna wynajmuje pomieszczenie w naszej placówce raz w tygodniu przez 4 godziny. Czy z tego tytułu powinniśmy pobierać opłaty za wynajem? Jaka jest podstawa prawna? Czy może być zwolniona z tych opłat, tylko na jakiej podstawie?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy w ramach realizacji programu Książki naszych marzeń do szkolnej biblioteki zakupić można mapy, filmy na płytach DVD?
inne

Odpowiedź eksperta

 

Chciałam zapytać, czy w placówce przedszkolnej jest obowiązkowe prowadzenie tzw. "księgi uczniów"?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dziecku przedszkolnemu z orzeczeniem autyzmu przyznano dwie godziny rewalidacyjne tygodniowo. Rodzic twierdzi, że przysługują mu 4 godziny. Czy ma rację?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rola samorządów w zmianach w edukacji – debata z udziałem minister edukacji
– Będziemy z każdym samorządem podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji – powiedziała szefowa MEN. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dla samorządów województwa mazowieckiego.
Data: 2016-10-05

Czytaj więcej...

 

I posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN
Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej powołała członków Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN.
Data: 2016-10-01

Czytaj więcej...

 

Poznaliśmy „Wykładowców Roku” Uniwersytetu Dzieci
Dzięki nim dzieci już wiedzą, czy bakterie świecą w ciemności! Naukowcy, którzy najlepiej udzielają odpowiedzi na trudne pytania, po raz kolejny otrzymali tytuł Wykładowcy Roku Uniwersytetu Dzieci.
Data: 2016-09-28

Czytaj więcej...

 

Uczniowie z Jerzykowa wśród laureatów nagrody „Young Europeans Award”
Projekt „Kolorowa twarz Europy” zdobył nagrodę „Young Europeans Award”, nad którą patronat objęli ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego.
Data: 2016-09-23

Czytaj więcej...

 

Zmiany w kształceniu zawodowym – rozmowa w MEN
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkała się wczoraj z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacja o szkoleniach MEN i IPN
Data: 2016-10-05

Czytaj więcej...

 

35-lecie Tygodnika Solidarność
Data: 2016-10-05

Czytaj więcej...

 

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.
Data: 2016-09-30

Czytaj więcej...

 

Informacje o konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ” Orzeł Dolnośląski”
Data: 2016-09-26

Czytaj więcej...

 

Dobra zmiana w edukacji
Data: 2016-09-22

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu