Biuletyn informacyjny nr 262 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

23-09-2016 r.

Komentarz do zmian w przepisach dotyczących dokumentacji oceniania uczniów

1. Poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych od 1 września 2016 r. ustalono, że na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się (zał. nr do rozporządzenia – nowy ust. 11b):

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Ustalony tak zapis będzie stosowany w dokumentacji szkolnej od roku szkolnego 2016/2017.

2. Poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych od 1 września 2016 r. uchylono dotychczasowy sposób wyliczania średniej ocen z religii i etyki:

1) przestało obowiązywać ustalenie § 20 ust. 3 określające, że  w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć - jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę,

2) przestało obowiązywać ustalenie § 21 ust. 3 określające, że  w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć - jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura przeciwdziałania lobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć/przedmiotu
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji kontrolno – oceniającej (dla nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego)
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji doradczo – doskonalącej (dla nauczyciela stażysty)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Ile ważna jest ocena pracy nauczyciela, a ile ocena dorobku zawodowego nauczyciela, jaka jest podstawa prawna?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel złożył wniosek o włączenie do szkolnego zestawu programów, program realizowany w ramach awansu zawodowego. Czy do tego potrzebna jest uchwała, czy wystarczy aby dyrektor zatwierdził program z adnotacją, że jest realizowany w ramach awansu i nie dopisywał do szkolnego zestawu programów. Czy potrzebna jest opinia rodziców dzieci realizujących ten program?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel może wkleić do dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć świetlicy, pedagoga kartkę z np. podstawowymi zajęciami w 1 semestrze, planem dnia, celami itp.czy też ma obowiązek pisać odręcznie?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy organizując wycieczkę szkolną do Gospodarstwa Agroturystycznego, w karcie wycieczki szkolnej możemy wpisać jako jeden z punktów uwzględniających plan dnia, może wpisać - relaks lub odpoczynek? Czy ta forma jest zupełnie zabroniona?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 -letnich. Moje pytanie dotyczy wymiaru zatrudnienia nauczyciela tego oddziału, który nie ma zajęć z języka obcego z tymi dziećmi. Organ prowadzący wyraził zgodę na organizację zajęć językowych w wymiarze 1 godz/ tydzień.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zmiany w kształceniu zawodowym – rozmowa w MEN
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkała się wczoraj z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

 

Europejskie Dni Języków – konferencja inauguracyjna z udziałem szefowej MEN
– Uczeń po 12 latach nauki w szkole musi dobrze mówić w języku obcym – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

 

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na stronie internetowej sprawozdania z egzaminu maturalnego 2016
Data: 2016-09-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”
Ogólnopolski konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kuratoriami oświaty w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Data: 2016-09-20

Czytaj więcej...

 

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017 – najważniejsze informacje
1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.
Data: 2016-09-19

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Uroczystość wręczenia certyfikatu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

 

Drogie Dzieci
Data: 2016-09-20

Czytaj więcej...

 

Uroczystość Dnia Sybiraka we Wrocławiu
Data: 2016-09-20

Czytaj więcej...

 

Reforma edukacji – prezentacja projektów ustaw
Data: 2016-09-19

Czytaj więcej...

 

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego
Data: 2016-09-19

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu