Biuletyn informacyjny nr 261 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

16-09-2016 r.

Komentarz do nowych przepisów dotyczących udzielania pomocy dzieciom i uczniom

1. Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydano w dwóch minionych miesiącach dwa przepisy:

1) 18 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - weszło w życie z dniem 19 lipca 2016 r.,

2) 17 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1268 rozporządzenie RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. - weszło w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r.

2. Rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wskazuje:

1) adresatów pomocy dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach:

a) uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w tym punkcie wymieniona,

b) są to uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Zobacz całość komnetarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wykorzystywania w pracy dydaktycznej z uczniami technologii informacyjno - komunikacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykładowy program profilaktyki dla bursy szkolnej
 

Pobierz dokument

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – I etap edukacyjny
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 

Pobierz dokument

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel (kontraktowy) zatrudniony tylko na rok szkolny 2016/2017 na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy, czy może rozpocząć staż na n-la mianowanego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel ukończył staż na nauczyciela mianowanego w maju br. Czy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w listopadzie lub w grudniu 2016, czy musi to zrobić to 31 października 2016?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W jaki sposób można uchylić stary statut i uchwalić nowy w związku z tym, że chcemy zmienić budowę paragrafów na rozdziały i będzie ich inna ilość. Jak powinna brzmieć uchwała?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Chciałabym zapytać, czy przewodniczący Rady Rodziców może zawrzeć umowę dotyczącą ubezpieczenia NNW?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dodatkowe zajęcia mogą prowadzić nauczyciele w ramach godzin zleconych przez dyrektora szkoły? Czy dyrektor może zlecić nauczycielowi prowadzenie zajęć którymi uczniowie nie są zainteresowani?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Powstała cyfrowa mapa szkół z dostępem do Internetu
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało cyfrową mapę zawierającą informację, w jaki sposób placówki oświatowe w Polsce korzystają z dostępu do szerokopasmowego Internetu.
Data: 2016-09-12

Czytaj więcej...

 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r.
Data: 2016-09-12

Czytaj więcej...

 

Porozumienie o współpracy w organizacji turniejów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym – to główne założenia podpisanego 9 września 2016 r. „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Data: 2016-09-09

Czytaj więcej...

 

Debaty o przyszłości szkolnictwa – szefowa MEN na Forum w Krynicy
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w dwóch panelach dyskusyjnych podczas XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy i XI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Krynicy.
Data: 2016-09-09

Czytaj więcej...

 

Wydawcy podręczników w MEN – spotkanie z minister edukacji
Minister Edukacji Narodowej spotkała się wczoraj z przedstawicielami wydawnictw podręczników do kształcenia ogólnego.
Data: 2016-09-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2016/2017 w Oleśnicy
Data: 2016-09-14

Czytaj więcej...

 

Film „Wołyń”
Data: 2016-09-14

Czytaj więcej...

 

Harmonogram uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data: 2016-09-12

Czytaj więcej...

 

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży
Data: 2016-09-12

Czytaj więcej...

 

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców
Data: 2016-09-06

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu