Biuletyn informacyjny nr 260 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-09-2016 r.

Ostatnie dni na planowanie nadzoru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każdy dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek przedstawić do 15 września plan nadzoru pedagogicznego. Ten dokument to jeden z ważniejszych jakie dyrektorzy muszą przygotowywać co roku. Od niego zależy bowiem w jakim kierunku będzie się rozwijać placówka, jakie aspekty w opinii dyrektora wymagają zmian i poprawy, a jakie są wizytówką szkoły, czy przedszkola i należy je pielęgnować.

O czym warto pamiętać

Dyrektor przedstawiając radzie pedagogicznej plan nadzoru na aktualny rok szkolny na pewno powinien skupić się na wnioskach z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku. To one głównie wskazują na zadania i cele stawiane przed wszystkimi nauczycielami, m.in. przed zespołem ewaluacyjnym, przed wychowawcami, opiekunami samorządów uczniowskich, pedagogiem itp.

Istotne są także kierunki polityki oświatowej wskazane przez ministerstwo na dany rok szkolny. W tym roku wśród podstawowych kierunków polityki oświatowej wskazane zostały:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z planami nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017, które zostały przygotowane dla wszystkich typów placówek - od przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne, a także dla zespołów Szkół, placówek niepublicznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, czy placówek oświatowo-wychowawczych.

Z poważaniem

Zespół redakcyjny  serwisu

Nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan pracy bursy i plan pracy opiekuńczo – wychowawczej bursy

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin korzystania z boiska szkolnego

Pobierz dokument

Regulamin świetlicy szkolnej dla szkoły podstawowej

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola niepublicznego

Pobierz dokument

Organizacja ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi w obszarze działalności świetlicy szkolnej

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Rodzic zarzuca dyrektorowi przedszkola, że nie został poinformowany o tym, że w placówce panuje "epidemia" ospy. Jaki obowiązek spoczywa na dyrektorze, nauczycielu w takiej sytuacji?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy trzeba uzyskać pisemna zgodę rodziców, na naukę w oddziale integracyjnym?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy aktualnie zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego powinno się wydawać w drodze decyzji czy w innej formie? Proszę o wzór pisma, na podstawie którego dyrektor zwalnia ucznia z ww zajęć.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rodzic nie chce ubezpieczy dziecko w szkole, czy można dziecko zabrać na wycieczkę szkolną bez ubezpieczenia? Czy szkoła może zażądać indywidualnego ubezpieczenia i podania nr polisy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dla uczenia klasy IV, który posiada nauczanie indywidualne ze względu na niepełnosprawność sprzężoną- ruchową, niedowidzenie i intelektualna w stopniu lekkim podobnie jak w klasach młodszych prowadzi się dziennik nauczania indywidualnego, czy można dla niego założyć normalny dziennik szkolny. Czy takiego ucznia ocenia się stopniami cząstkowymi czy w formie opisowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wydawcy podręczników w MEN – spotkanie z minister edukacji
Minister Edukacji Narodowej spotkała się wczoraj z przedstawicielami wydawnictw podręczników do kształcenia ogólnego.
Data: 2016-09-06

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Hackathon danych publicznych”
W dniach 24 i 25 września br. Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z Biblioteką Narodową organizuje maraton programowania – Hackathon danych publicznych.
Data: 2016-09-05

Czytaj więcej...

 

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016-2017
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016-2017 odbyła się w Zespole Szkół w Oleśnie.
Data: 2016-09-05

Czytaj więcej...

 

Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika
4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”. 4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”. 2,35 zł – to koszt każdej z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej „Nasza szkoła”
Data: 2016-08-31

Czytaj więcej...

 

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017 – najważniejsze informacje
1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.
Data: 2016-08-31

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców
Data: 2016-09-06

Czytaj więcej...

 

Miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Data: 2016-09-05

Czytaj więcej...

 

Komunikat w sprawie niedostępności zmodernizowanego SIO
Data: 2016-09-05

Czytaj więcej...

 

Dolnośląski Kurator Oświaty na dożynkach wojewódzkich w Krzyżowej
Data: 2016-09-05

Czytaj więcej...

 

Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Ogrodzie Botanicznym
Data: 2016-09-05

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu