Biuletyn informacyjny nr 259 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

06-09-2016 r.

Nowy rok szkolny – plany nadzoru już gotowe?

Wakacje już za nami, czas zatem powrócić do szkoły i rozpocząć  intensywną pracę związaną z planowaniem pracy placówki na kolejny rok szkolny. Podstawowym zadaniem w pierwszych dniach września jest stworzenie planu nadzoru pedagogicznego. Na co w szczególności warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, przystępując do opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017?

Wskazówki do opracowania planu

Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić:

1) wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016,

2) wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych – analizy własne i raport OKE,

3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,

4) wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2015/2016,

5) priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej na rok 2016/2017,

6) wnioski i skargi wnoszone w roku szkolnym 2015/2016,

7) raport z ewaluacji zewnętrznej,

8) wyniki kontroli planowych i doraźnych kuratorium.

Wskazane jest, aby wnioski z wewnętrznego nadzoru były tak formułowane, by mogły posłużyć do:

(-) określenia celu nadzoru wewnętrznego w roku szkolnym 2016/2017,

(-) doskonalenia zasad organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznego (doprecyzowania procedur oraz dokumentów uznanych za najistotniejsze dla osiągnięcia założonego celu),

(-) określenia wyboru i form nadzoru do poszczególnych zagadnień zaplanowanych do nadzoru (co będzie poddane ewaluacji, co kontroli zgodności z prawem, jakie zadania nauczycieli będą objęte wspomaganiem?),

(-) włączania nauczycieli do realizacji zadań z nadzoru.

Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny nie może być powieleniem poprzedniego planu z niewielkimi modyfikacjami, gdyż mogłoby to świadczyć o niepodejmowaniu działań służących doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki oraz o zaniechaniu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań lub też nieefektywnym działaniu.

Może warto zatem w tym roku szkolnym opracować plan nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, a jednocześnie nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce  dokumentacji nadzoru pedagogicznego.

Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie mogą być przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, zamieszczone na naszym portalu.

                                                                      Z poważaniem                                                                            Zespół redakcyjny serwisu                                                                    Nadzorpedagogiczny.pl

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Procedura awansu zawodowego dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
 

Pobierz dokument

Zapis zakresu zadań asystenta nauczyciela w kl. I-III w statucie szkoły
 

Pobierz dokument

Harmonogram i tematyka zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 (szkoła podstawowa)
 

Pobierz dokument

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2016/2017 (klasy I-III oraz IV – VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o informację czy w roku szkolnym 2016/2017 dzieci urodzone w roku 2011 powinny realizować roczne przygotowanie przedzkolne, czy należy przeprowadzić u nich obserwację czy diagnozę i wreszcie czy należy wydać opinie gotowości szkolnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie przepisów prawnych oraz zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela-bibliotekarza.( godziny tzw.pracy cichej, lekcje biblioteczne).
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę prosić o opinię nt. likwidacji godzin karcianych? Do czego zobowiązują zmienione przepisy nauczyciela, dyrektora szkoły i organ prowadzący?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak wygląda sytuacja uzupełniania dziennika w czasie wakacji? Jeśli np. przedszkole ma okres wolnego w sierpniu, a w lipcu pełni dyżur opiekuńczy. Czy ma obowiązek realizować nadal zajęcia z podstawy programowej i wpisywać tematy do dziennika? Czy tak jak spotkałem się w innych przedszkolach zaznaczać tylko obecność?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W szkole funkcjonują klasy łączone. Czy można połączyć zajęcia z wychowania fizycznego w kl. III i IV szkoły podstawowej- grupa ta miała już razem zajęcia będąc w kl .II i III, razem jest 16 uczniów. ( w wymiarze 3 godz. tygodniowo, kl IV miałaby 1 godzinę oddzielnie)? Nauczyciel posiada kwalifikacje do wychowania fizycznego.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017 – najważniejsze informacje
Minister 1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych
Data: 2016-08-31

Czytaj więcej...

 

Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika
 4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”. 4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”. 2,35 zł – to koszt każdej z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej „Nasza szkoła”
Data: 2016-08-31

Czytaj więcej...

 

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym – ważne informacje
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczniowie mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Data: 2016-08-29

Czytaj więcej...

 

Sukces polskich matematyków na mistrzostwach w Paryż
Trzy złote, trzy srebrne i trzy brązowe medale zdobyli reprezentanci Polski na XXX Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Logicznych i Matematycznych w Paryżu..
Data: 2016-08-29

Czytaj więcej...

 

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty
Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017.
Data: 2016-08-24

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie do udziału w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny
Data: 2016-08-30

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka”
Data: 2016-08-30

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka”
Data: 2016-08-30

Czytaj więcej...

 

Bezpłatna akcja edukacyjna - VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Data: 2016-08-30

Czytaj więcej...

 

XVI Edycja Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”
Data: 2016-08-30

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu