Biuletyn informacyjny nr 258 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-08-2016 r.

Nowy rok szkolny – nowe plany nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego daje dyrektorowi pełną swobodę w kształtowaniu wewnętrznego nadzoru oraz jego dokumentowania. Jedynym dokumentem, jaki musi opracować - będąc dyrektorem szkoły publicznej - w ramach nadzoru jest plan nadzoru pedagogicznego. Przepisy określają stałe jego elementy (§ 25 ust.1-3 oraz § 3 ust.1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego):

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej i termin jej przeprowadzenia,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

W planie nadzoru nie odwołujemy się do wyników nadzoru pedagogicznego z kilku poprzednich lat. Wystarczy, że uwzględnione zostaną wnioski z roku ubiegłego.

Ustalając plan nadzoru trzeba zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty (ukaże się do 31 sierpnia), komunikatami ministerstwa, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, OKE.

„Dobry” plan nadzoru pedagogicznego:

• składa się z ewaluacji wewnętrznej (przedmiot i termin), kontroli przestrzegania przepisów prawa (tematyka i terminy) oraz wspomagania nauczycieli ( jego zakres),

• uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym,

• określa działania wynikające z potrzeb szkoły lub placówki,

• uwzględnia zagadnienia uznawane w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

Zachęcamy do opracowania planu nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce - dokumentacji nadzoru pedagogicznego, często liczącej kilkadziesiąt stron. Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie może być lektura planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty (porównanie jego zawartości przy zbliżonych wymaganiach) oraz przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, zamieszczone na naszym portalu.

Z poważaniem,

Zespół redakcyjny serwisu

Nadzórpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
 

Pobierz dokument

Przykładowy program wychowawczy dla liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola niepublicznego
 

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin korzystania z boiska szkolnego
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej - wariant 1
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w sytuacji gdy liczba dzieci 5 i 6 letnich w oddziale przedszkolnym wynosi 27 należy zatrudnić asystenta nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy już na rok szkolny 2016/17 w sierpniu Kurator zgodnie z art. 31.ust. 1 pkt 10 b opiniuje arkusz organizacji czy dopiero od września 2016 r.?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel bez kwalifikacji do nauczania np. j. polskiego może mieć doraźne godziny j. polskiego podczas nieobecności nauczyciela z kwalifikacjami?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od nowego roku szkolnego będziemy korzystali z nowego boiska z bieżnią do biegów, ale też do rozgrywek w koszykówkę, siatkówkę i oczywiście w piłkę nożną. Gdzie mogę znaleźć wzór regulaminu używania boiska? Czy regulamin musi być wywieszony również na zewnątrz szkoły (na ogrodzeniu) czy wystarczy w miejscu w którym będą wychodzili uczniowie aby skorzystać z boiska? Jeżeli nie ma gotowego regulaminu to co powinien zawierać. Czy taki regulamin powinien być podpisany przez nauczycieli wychowania fizycznego czy też przez uczniów co świadczyłoby o zapoznaniu się z nim?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty proszę wskazanie zmian, których trzeba dokonać w statutach przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podpisano porozumienie o współpracy MEN z Instytutem Pamięci Narodowej
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podpisali dziś list intencyjny o współpracy w dziedzinie edukacji.
Data: 2016-08-24

Czytaj więcej...

 

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty
Minister Edukacji Narodowej skierowała list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017
Data: 2016-08-24

Czytaj więcej...

 

Sprawdzian 6-klasisty i egzamin gimnazjalny – znamy szczegółowe wyniki
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego.
Data: 2016-08-23

Czytaj więcej...

 

Znamy terminy egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 roku
Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.
Data: 2016-08-19

Czytaj więcej...

 

Wystartował portal programowanie.men.gov.pl
Uruchomiliśmy portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam będziemy zamieszczać aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach
Data: 2016-08-24

Czytaj więcej...

 

Trwa nabór do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej
Data: 2016-08-24

Czytaj więcej...

 

Elektroniczna wersja broszury informacyjnej „Z uczniami w Koperniku”
Data: 2016-08-24

Czytaj więcej...

 

Program Być przedsiębiorczym - Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Data: 2016-08-23

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do Hiszpanii dla nauczycieli języka hiszpańskiego pracujących w Polsce.
Data: 2016-08-22

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu