Biuletyn informacyjny nr 257 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-08-2016 r.

Komentarz do zmian w kwalifikacjach nauczycieli religii katolickiej od 1 września 2016 r.

Najważniejsze zmiany wynikające z nowego porozumienia:

1. ustalono, że nauczyciele religii pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 września 2016 r., którzy:

1) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii – można przypuszczać, iż omyłkowo pominięto tu nauczyciela dyplomowanego,

2) spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, a nie uzyskali stopnia awansu zawodowego mianowanego zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

3) uzyskali przed dniem 1 września 2016 r. przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia z 2000 r. posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

2. zasadniczo zmieniono dotychczasowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii” na nowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.” (§ 7).

3. zdefiniowano:

1) kolegium teologicznym jako kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki,

2) przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,

3) teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe albo podyplomowe studia katechezy przedszkolnej jako studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym jest upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej- wariant 3
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola- wariant 3
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkół specjalnych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jaką procedurę należy zastosować w przypadku kiedy nauczycielka przedszkola zatrudniona na czas nieokreślony chce przejść do innego przedszkola na znajdującego. Dla obydwu przedszkoli organem prowadzącym jest ta sama Gmina Miejska. Proszę o informację czy nauczycielka powinna się zwolnić z pracy, czy można to zrobić za porozumieniem stron jeśli Organ prowadzący wyraża na to zgodę?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel bez kwalifikacji do nauczania np. j. polskiego może mieć doraźne godziny j. polskiego podczas nieobecności nauczyciela z kwalifikacjami?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy już na rok szkolny 2016/17 w sierpniu Kurator zgodnie z art. 31.ust. 1 pkt 10 b opiniuje arkusz organizacji czy dopiero od września 2016 r.?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie zadania ma dyrektor szkoły związane z ubezpieczeniem uczniów od 1 września 2016 r.?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje jakikolwiek przepis stanowiący jak długo należy przetrzymywać dokumentację rekrutacyjną, związana z naborem do szkoły? Chodzi mi o szkołę dla dorosłych, o ile to w ogóle ma jakieś znaczenie. Chodzi mi o samo zgłoszenie kandydata, ewentualne badania lekarskie, dokumentację z poprzednich etapów edukacji etc.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wystartował portal programowanie.men.gov.pl
Uruchomiliśmy portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam będziemy zamieszczać aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

 

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia
Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu.
Data: 2016-08-02

Czytaj więcej...

 

Wyprawka szkolna” 2016/2017 przyjęta przez Radę Ministrów
Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017.
Data: 2016-07-27

Czytaj więcej...

 

Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego skierowany do konsultacji publicznych
Określenie trybu i sposobu działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania oraz tryb wyznaczania składu Kolegium to główne założenia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które zostało wczoraj opublikowane.
Data: 2016-07-22

Czytaj więcej...

 

Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017.
Data: 2016-07-19

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

List do dyrektorów szkół - dystrybucja pierwszej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej
Data: 2016-08-12

Czytaj więcej...

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

 

Komunikat w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka na temat problemu ograniczania przez placówki oświatowe i przedszkolne dostępu rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

 

Uroczystości 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Data: 2016-08-03

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2016
Data: 2016-08-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu