Biuletyn informacyjny nr 256 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-08-2016 r.

Komentarz do zmian w ustawie o systemie oświaty opublikowanych 11 lipca 2016 r.

1. W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony został obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty (co zmieniło warunki ukończenia tego typu szkoły), od kolejnego roku szkolnego CKE będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum (art. 9 ust. 1 pkt. 1, art. 9a ust. 2 pkt 8, art. 44q ust. 1 pkt 2 i ust. 3-3a, art. 44za, art. 44zs).

2. Nowym zadaniem organu prowadzącego szkołę lub placówkę stało się wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki (art. 5 ust. 7 pkt. 5).

3. Nowym zadaniem oświatowym powiatu określono zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego osobom niebędącym obywatelami polskimi które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki (art. 5a ust. 2a).

4. Określono przepisy dotyczące funkcjonowania arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań oraz arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań, a także Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ustalono tryb odwoławczy (art. 9ca-9cc, art. 44zzz, 44zzzt).

5. Uszczegółowiono przepisy dotyczące opłat w zakresie egzaminu eksternistycznego (art. 10 ust. 4b-4g).

6. Ustalono, w związku z likwidacją sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, nowe kryteria rekrutacyjne do gimnazjów sportowych lub dwujęzycznych (art. 20h ust. 6 pkt 1a oraz art. 20i ust. 2 pkt 2a).

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej - wariant 1

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym jest upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola na rok szkolny 2016/2017, dla którego priorytetem jest wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem jest działanie zgodne z przyjętą koncepcją pracy w zakresie wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla gimnazjum - wariant 1

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jaki jest okres przechowywania dzienników lekcyjnych w placówce niepublicznej? Co należy zrobić z dziennikami lekcyjnymi po okresie ich przechowywania?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy wicedyrektor może zwrócić się o ocenę pracy do organu prowadzącego, czy dokonać jego oceny pracy może wyłącznie dyrektor szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie zadania ma dyrektor szkoły związane z ubezpieczeniem uczniów od 1 września 2016 r.?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje jakikolwiek przepis stanowiący jak długo należy przetrzymywać dokumentację rekrutacyjną, związana z naborem do szkoły? Chodzi mi o szkołę dla dorosłych, o ile to w ogóle ma jakieś znaczenie. Chodzi mi o samo zgłoszenie kandydata, ewentualne badania lekarskie, dokumentację z poprzednich etapów edukacji etc.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel może palić papierosy za budynkiem szkoły. Jaka jest podstawa prawna zakazująca palenia papierosów za budynkiem szkoły, ale jest to teren szkolny?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wystartował portal programowanie.men.gov.pl
Uruchomiliśmy portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam będziemy zamieszczać aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Sportu 2016 – #BeActive
Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Data: 2016-08-03

Czytaj więcej...

 

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia
Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu.
Data: 2016-08-02

Czytaj więcej...

 

Wyprawka szkolna” 2016/2017 przyjęta przez Radę Ministrów
Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników..
Data: 2016-08-27

Czytaj więcej...

 

List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów
Dziś Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do samorządów list, w którym podziękowała za ich dotychczasowe zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i poprosiła o dalszą współpracę przy precyzowaniu szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie edukacji.
Data: 2016-08-25

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

 

Komunikat w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka na temat problemu ograniczania przez placówki oświatowe i przedszkolne dostępu rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem
Data: 2016-08-10

Czytaj więcej...

 

Uroczystości 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Data: 2016-08-03

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2016
Data: 2016-08-01

Czytaj więcej...

 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych- Wyprawka szkolna.
Data: 2016-08-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu