Biuletyn informacyjny nr 255 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

29-07-2016 r.

W nowym ustroju szkolnym jeden wychowawca od klasy I do IV

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że jesienią bieżącego roku projekt nowego ustroju szkolnego przekazany zostanie do konsultacji: „Harmonogram prac przewiduje, że jesienią bieżącego roku projekt nowego ustroju szkolnego przekazany zostanie do konsultacji, w ramach których wszystkie zainteresowane środowiska będą mogły przekazać swoje opinie, zaproponować korekty, a do końca roku planowane jest poddanie pod głosowanie w Sejmie”.

Według szefowej edukacji zmiany będą miały charakter ewolucyjny, a ich skutki gminy odczują dopiero w roku szkolnym 2017/2018, wówczas rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły powszechnej. 

Istotnym założeniem reformy jest wydłużenie czasu, przez który pieczę nad uczniami sprawuje dotychczasowy wychowawca od klasy pierwszej do końca klasy czwartej. Jako argument minister Zalewska podała, że przejście do czwartej klasy jest dla ucznia jednym z trudniejszych momentów szkolnej kariery.

Działalność wychowawcza szkoły będzie wspierana poprzez współpracę ze specjalistami: strażakami, policjantami, ratownikami medycznymi, jak również poprzez specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli. Wychowawcy otrzymają też gotową podstawę programową godzin będących do ich dyspozycji.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowy roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły ponadgimnazjalnej
 

Pobierz dokument

Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela
 

Pobierz dokument

Regulamin zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności w szkole
 

Pobierz dokument

Przykładowy arkusz kontrolny – zabezpieczenie dokumentacji przetwarzanej w poradni psychologiczno – pedagogicznej w formie elektronicznej
 

Pobierz dokument

Przykład planu pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie są procedury przyjęcia dziecka z Ukrainy do szkoły w Polsce (dziecko nie mówi po polsku)? Kto podejmuje decyzję, do której klasy należy przyjąć dziecko?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie opinie może wydawać niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna? Czy placówki publiczne honorują takie dokumenty?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W regulaminie ZFŚS mamy napisane, iż wczasy pod gruszą są wypłacane jeżeli pracownik wykorzystał 10 dni w ciągu na wypoczynek. Rozumiem, że jeśli 10 dni zostało wykorzystanych w trakcie roku w różnych odstępach czasu to takiemu pracownikowi nie należy się wypłata świadczenia? Dodatkowo chciałam się dowiedzieć jak jest z zatrudnieniem na niepełny etat. Pracownica zatrudniona jest na 6/40 etatu. W ciągu roku ma do wykorzystania 4 dni urlopu (32 h). Wiadomo, że nie ma możliwości wykorzystania 10 dni urlopu w ciągu. Czy należy jej wypłacić wczasy pod gruszą? Jeśli tak to proporcjonalnie?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła publiczna musi być zarejestrowana w GIODO? Poza danymi osobowymi związanymi z zatrudnieniem i procesem nauczania, szkoła może wejść w posiadanie danych osobowych (imię i nazwisko, dane adresowe) osób prywatnych, którym wystawiane są faktury VAT.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole ma w naszej szkole uzupełnić etat, jest zgoda starosty, na dopełnienie etatu. Czy my jako szkoła w której nauczyciel będzie uzupełniał etat musimy zawrzeć umowę o pracę? Jakie dokumenty pracownika musimy mieć? Czy zakładamy teczkę akt osobowych?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wyprawka szkolna” 2016/2017 przyjęta przez Radę Ministrów
Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.
Data: 2016-07-27

Czytaj więcej...

 

List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do samorządów list, w którym podziękowała za ich dotychczasowe zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji.
Data: 2016-07-25

Czytaj więcej...

 

Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego skierowany do konsultacji publicznych
Określenie trybu i sposobu działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania oraz tryb wyznaczania składu Kolegium to główne założenia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które zostało wczoraj opublikowane.
Data: 2016-07-22

Czytaj więcej...

 

Ankieta dotycząca podania wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Ankieta dotycząca podania wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Data: 2016-07-21

Czytaj więcej...

 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a Białorusią w obszarze edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła dziś udział w podpisaniu porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji.
Data: 2016-07-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)
Data: 2016-07-27

Czytaj więcej...

 

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
Data: 2016-07-26

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2016
Data: 2016-07-25

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Obudź swój potencjał”
Data: 2016-07-21

Czytaj więcej...

 

VI Dolnośląska Gala Talentów - film
Data: 2016-07-18

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu