Biuletyn informacyjny nr 254 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-07-2016 r.

Komentarz do zmiany rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 895 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Jest to druga zmiana rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, ze zm. w 2014 r. poz. 803 i w 2016 r. poz. 895).

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. wprowadza z dniem 1 września 2016 r. nową podstawę programową wychowania przedszkolnego natomiast z dniem 1 września 2017 r. nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

1. Jako nowy cel wychowania przedszkolnego określa kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.

2. Ustala, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy przede wszystkim dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

3. W obszarach ustala co powinno znać dziecko kończące wychowanie przedszkolne (usunięto słowa „i rozpoczynające szkołę podstawową”), z nowości to między innymi:

1) w obszarze 1 – pkt 6 „rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka”,

2) w obszarze 2 – pkt 1 „jest samodzielne w zakresie higieny osobistej”.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowa ankieta do identyfikacji potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach WDN

Pobierz dokument

Przykładowy program poprawy efektywności kształcenia języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej i gimnazjum

Pobierz dokument

Przykłady 8 narzędzi do badania obszaru przedszkola: Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Pobierz dokument

Propozycja programu profilaktyki dla technikum

Pobierz dokument

Propozycja programu wychowawczego dla technikum

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pytania dotyczą projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli. Czy członkowie Rady Gminy mają prawo wglądu do projektów organizacyjnych? Czy mają prawo wprowadzania w nich zmian?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w czasie wakacji należy się dotacja na dziecko z orzeczeniem - autyzmem?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej podstawie należy rozwiązać umowę z księdzem uczącym religii w szkole, który był zatrudniony na podstawie skierowania (na podstawie kan. 805 kodeksu Prawa Kanonicznego) i został przeniesiony do innej parafii. Co należy wypisać w świadectwie pracy?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Przedszkole Niepubliczne ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Jakie dokumenty i do jakich instytucji należy przekazać? W przedszkolu realizowano wczesne wspomaganie oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - czy te dokumenty również przekazujemy do archiwizacji?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pracownik gospodarczy ukończył studia licencjackie i ma rok stażu pracy. Ile dni przysługuje mu urlopu?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad”
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. 
Data: 2016-07-19

Czytaj więcej...

 

Sukces młodych Polaków na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych
Jeden srebrny medal i trzy brązowe zdobyli młodzi Polacy na zakończonej wczoraj w Zurichu 47.
Data: 2016-07-18

Czytaj więcej...

 

Projekt rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli skierowany do konsultacji
Kto będzie mógł prowadzić doskonalenie nauczycieli, jakie warunki musi spełniać kandydat na dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, a także dodatkowe kompetencje kuratora oświaty odnośnie opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – to najważniejsze obszary w projekcie rozporządzenia skierowanego wczoraj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Data: 2016-07-13

Czytaj więcej...

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
MEN ogłosiło cztery priorytety na następny rok szkolny.
Data: 2016-07-11

Czytaj więcej...

 

Projekt zmiany terminu zakończenia zajęć w szkołach
Już od przyszłego roku szkolnego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca.
Data: 2016-07-12

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

VI Dolnośląska Gala Talentów - film
Data: 2016-07-18

Czytaj więcej...

 

Nabór wniosków na organizacje wymiany młodzieży w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Data: 2016-07-13

Czytaj więcej...

 

Terminy egzaminów DSD I i DSD II w roku szkolnym 2016/2017
Data: 2016-07-12

Czytaj więcej...

 

Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA
Data: 2016-07-12

Czytaj więcej...

 

Wyniki konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” edycja 2016.
Data: 2016-07-12

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu