Biuletyn informacyjny nr 253 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-07-2016 r.

Komentarz do proponowanych przez MEN od 2017 r. zmian w systemie oświaty

Minister zaprezentowała koncepcję kształcenia zawodowego dla rynku pracy poprzez stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia z aktywnym udziałem pracodawców.

1. Szkoła branżowa:

1) po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - będzie on przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia,

2) co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.

3) po ukończeniu II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika.

4) absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika,

5) absolwent szkoły branżowej II stopnia może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, przystąpić do matury, a po jej zdaniu uzyskać dostęp do studiów magisterskich.

2. W proponowanej strukturze pozostaje technikum (ale 5-letnie) działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

3. W każdym powiecie ma funkcjonować co najmniej jedno centrum kształcenia praktycznego realizujące zadania w zakresie:

1) koordynacji kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności w szkole
 

Pobierz dokument

Przykład planu pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
 

Pobierz dokument

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym
 

Pobierz dokument

Zasady udzielania urlopu szkoleniowego nauczycielom
 

Pobierz dokument

Przykład opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania Kuratorium Oświaty o postępowaniu kwalifikacyjnym na nauczyciela kontraktowego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń 2 kl. gimnazjum (nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów, 39% frekwencji) ukończył 18 lat 27.06. Czy w takim przypadku stosuje się tylko art. 15 UoSO? Czy jest jakiś wzór dokumentu skreślającego go z listy uczniów gimnazjum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem nauczycielem dyplomowanym. W drodze konkursu zostałam powołana na dyrektora w nowo pobudowanej szkole w tej samej gminie. Proszę o odpowiedz jakie są procedury przeniesienia mnie jako nauczyciela do tej szkoły na podstawie mianowania. Wiem że jest to w kompetencjach organu prowadzącego. Jak prawnie ma to wyglądać?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Rada Pedagogiczna otrzymała nowe kompetencje w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. Bardzo proszę o podpowiedź jak to przeprowadzić. Zawsze na koniec roku w sprawozdaniu z nadzoru za dany rok umieszczam wnioski i przedstawiam Radzie, a następnie wykorzystuje je do planowania pracy przedszkola na następny rok. W związku z nowymi kompetencjami Rady nie bardzo wiem co mam zrobić.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

W szkole realizujemy projekty unijne dotyczące staży zagranicznych uczniów. Wraz z uczniami wyjeżdżają dwaj opiekunowie. Druga tura wyjazdu przypada na 20.09-06.10.2016 r. Na dzisiejszej Radzie Pedagogicznej nauczyciel odmówił wyjazdu wraz z młodzieżą. Jako dyrektor szkoły, co powinnam zrobić? Uważam, że do obowiązków nauczyciela należy opieka nad uczniami (otrzymuje za tą opiekę dodatkowe wynagrodzenie).
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży czeka na Wasze pomysły!
Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Data: 2016-07-07

Czytaj więcej...

 

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty
Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej dziś przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Data: 2016-07-06

Czytaj więcej...

 

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2016
Ponad 258 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło w maju 2016 roku do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego.
Data: 2016-07-05

Czytaj więcej...

 

Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę? – debata z udziałem wiceministra edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w konferencji dotyczącej przedsiębiorczości i kształceniu zawodowym, która odbyła się wczoraj w Sejmie RP.
Data: 2016-07-01

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji
Przedstawiamy relację wideo z Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się dziś w Toruniu.
Data: 2016-06-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zarządzenie Nr 16 /2016 DKO z dnia 30.06.2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 2 /2016 DKO z dnia 29.01.2016r.
Data: 2016-07-01

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu nad morzem (województwo pomorskie lub zachodniopomorskie) kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, w okre
Data: 2016-06-29

Czytaj więcej...

 

Informacja o programie stypendialnym Fundacji Efekt Motyla
Data: 2016-06-29

Czytaj więcej...

 

2 Ogólnopolski Festiwal Obrazu pt. „Moje miasto a w nim”
Data: 2016-06-27

Czytaj więcej...

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu uzyskał tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”
Data: 2016-06-23

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu