Biuletyn informacyjny nr 252 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

01-07-2016 r.

Założenia reformy edukacji

Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła w Toruniu program reformy systemu oświaty. Początek zmian nastąpi 1 września 2017r., koniec w  roku szkolnym 2022/2023. Wiemy, że:

  • Powstaną szkoły powszechne obejmujące poziom podstawowy (kl. I-IV) i poziom gimnazjalny (V-VIII). W klasach I-III ma być kształcenie zintegrowane. W klasie IV MEN chce wprowadzić propedeutykę przedmiotów, a od klasy V  geografię, biologię, fizykę i chemię.
  • Absolwent szkoły powszechnej będzie kontynuować edukację w czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub w pięcioletnim technikum, albo w dwuetapowej szkole branżowej (kl. I-III i kl. IV-V). Branżówki zastąpią obecne zasadnicze szkoły zawodowe i dadzą uczniom szansę na uzyskanie tzw. matury zawodowej - przepustki na studia licencjackie. Żeby dostać się na studia magisterskie trzeba będzie uzupełnić wykształcenie i uzyskać zwykłą maturę.
  • Szkoły specjalne staną się szkołami specjalistycznymi.
  • Będzie więcej lekcji historii.
  • Powstanie podstawa programowa dla lekcji wychowawczych.

Założenia do ustawy zmieniającej system edukacji w Polsce będą przedstawione w lipcu lub sierpniu, a szczegółowe rozwiązania w okolicach października.  

Źródło: www.men. gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład opinii w sprawie projektu planu finansowego szkoły

Pobierz dokument

Przykładowa procedura przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela oddziału dla dzieci 3 i 4 – letnich

Pobierz dokument

Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

Pobierz dokument

Pismo skierowane do nauczyciela mianowanego ograniczające etat w wyniku mniejszej ilości godzin
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie dokumenty w szkole może sprawdzić organ prowadzący. Czy kierownik zespołu obsługi jest upoważniony do sprawdzania akt osobowych pracowników szkoły? Czy organ prowadzący jest upoważniony do kontroli dziennika zajęć prowadzonych przez nauczyciela przyznanych z organu prowadzącego?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora na koniec roku szkolnego musi zostać przedstawione radzie rodziców?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy wydłużenie etapu edukacyjnego przerywa realizację przez ucznia podstawy programowej? Jak wygląda wtedy ocenianie tego ucznia?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak poprawnie należy wypełnić arkusze ocen w szkole podstawowej? Co należy wpisać uczniowi z orzeczeniem i czy należy w dwóch rubrykach wpisywać oceny kl.6 jeśli są takie same?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy na kolejny rok szkolny Rada Pedagogiczna opiniuje materiały ćwiczeniowe dla klas I-V?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji
Przedstawiamy relację wideo z Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się dziś w Toruniu.
Data: 2016-06-27

Czytaj więcej...

 

Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy
Podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przy udziale Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju ogłosiła kierunki zmian dotyczących kształcenia w szkolnictwie zawodowym.
Data: 2016-06-24

Czytaj więcej...

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 – baza danych
W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy zaktualizowana Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.
Data: 2016-06-23

Czytaj więcej...

 

Zmiana systemu edukacji tematem obrad Narodowej Rady Rozwoju
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wraz z członkami kierownictwa MEN uczestniczyła we wtorkowym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju. W obradach wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą.
Data: 2016-06-22

Czytaj więcej...

 

XII edycja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają XII edycję kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. To jedna z 200 inicjatyw w Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego PLK. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej objęła projekt patronatem honorowym.
Data: 2016-06-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu nad morzem (województwo pomorskie lub zachodniopomorskie) kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, w okre
Data: 2016-06-29

Czytaj więcej...

 

Informacja o programie stypendialnym Fundacji Efekt Motyla
Data: 2016-06-29

Czytaj więcej...

 

2 Ogólnopolski Festiwal Obrazu pt. „Moje miasto a w nim”
Data: 2016-06-27

Czytaj więcej...

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu uzyskał tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”
Data: 2016-06-23

Czytaj więcej...

 

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w Programie Erasmus+. Projekt „Let’s live together, not separately”.
Data: 2016-06-23

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu