Biuletyn informacyjny nr 251 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

17-06-2016 r.

Komentarz do nowego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

Przez wiele lat przemoc 31 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 741 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie  szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego - weszło w życie 31 maja 2016 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie nowego art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami w 2014 r. poz. 1198; 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418; 2016 r. poz. 668) o brzmieniu:

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia rzetelności, obiektywności i sprawności rozpatrywania spraw dyscyplinarnych nauczycieli.

Niniejsze rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64, ze zm. w 2015 r. poz. 1831).

Rozporządzenie z dnia 25 maja 2016 r. ma charakter techniczny i określa:

1. tryb postępowania wyjaśniającego i rolę rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli w tym postępowaniu (m. in. rzecznik dyscyplinarny wyznacza psychologa obecnego przy przesłuchaniu świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18 lat),

2. czynności rzecznika po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w tym wnioskowanie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela oddziału dla dzieci 3 i 4 – letnich
 

Pobierz dokument

Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

Pobierz dokument

Pismo skierowane do nauczyciela mianowanego ograniczające etat w wyniku mniejszej ilości godzin
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia w szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel przebywa od lutego do końca czerwca na zwolnieniu lekarskim, od lipca chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego, a od września odejść na urlop zdrowotny, czy w związku z tym mam obowiązek skierować go na badania kontrolne w medycynie pracy, czy nie?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez niepubliczną Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną są honorowane przez placówki publiczne? - Proszę o podanie podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Co wpisać w arkuszu ocen dla ucznia kl I sp, który w następnym roku będzie kontynuował naukę w klasie I zgodnie z nowym rozporządzeniem i podjętą przez rodziców decyzją?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rodzic zażyczył sobie informacji o wykształceniu nauczycieli pracujących w gimnazjum, formach doskonalenia, ukończonych kursach i szkoleniach. Czy dyrektor ma obowiązek udostępnienia tych danych? Proszę o podstawę prawną.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W zatwierdzonym na rok szkolny 2016/2017 arkuszu organizacji pracy szkoły przewidziano 4 oddziały klas pierwszych. Wstępna rekrutacja wskazuje, że klas może być 3. Czy w takiej sytuacji - po upływie 31 maja- istnieją jakiekolwiek możliwości zmniejszenia pensum nauczycielom mianowanym i kontraktowym (zatrudnionym na czas nieokreslony), czy wszelkie zmiany mogą być tylko oparte na porozumieniu stron?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach z udziałem Ministrów edukacji i cyfryzacji
– Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy unowocześnić szkoły. W najbliższych dwóch latach planujemy wyposażyć wszystkie szkoły w dostęp do szerokopasmowego internetu – podkreśliła Minister edukacji Anna Zalewska podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
Data: 2016-06-15

Czytaj więcej...

 

Funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego – spotkanie w MEN
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN we wtorek spotkała się z przedstawicielami Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. Rozmowy dotyczyły poprawie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego.
Data: 2016-06-15

Czytaj więcej...

 

Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta
Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
Data: 2016-06-07

Czytaj więcej...

 

System doskonalenia nauczycieli – debata w Sejmie RP z udziałem szefowej MEN
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dotyczącej systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Data: 2016-06-07

Czytaj więcej...

 

Zmiana przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych
Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i nazwiska ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie odpisu aktu urodzenia – to niektóre ze zmian wynikające z nowych przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
Data: 2016-06-03

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich
Data: 2016-06-15

Czytaj więcej...

 

„Dzień Pustej Klasy” – zajęcia edukacyjne w terenie
Data: 2016-06-15

Czytaj więcej...

 

Zgoda na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem
Data: 2016-06-15

Czytaj więcej...

 

Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji
Data: 2016-06-15

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2016r.
Data: 2016-06-14

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu