Biuletyn informacyjny nr 248 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-05-2016 r.

Komentarz do projektu zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych wobec nauczycieli

4 maja 2016 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264).

I. Informacja w projekcie dla obecnie zatrudnionych nauczycieli:

1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2016 r., którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

2. Zmiany dostosowują przepisy do uregulowań rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), które określa, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.

II. Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. :

1. podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do poziomu ukończonych studiów magisterskich,

2. podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli języków obcych w szkołach (poza przedszkolami i szkołami podstawowymi) do poziomu ukończonych studiów magisterskich,

3. podnieść wymagalne wykształcenie dla wychowawców szkolnych schronisk młodzieżowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,  młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych, schronisk zakładów poprawczych oraz zakładów poprawczych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną do poziomu ukończonych studiów magisterskich,

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowanego obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa)
 

Pobierz dokument

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z nauczycielem mianowanym
 

Pobierz dokument

Wzór regulaminu wynagradzania w Niepublicznym Przedszkolu
 

Pobierz dokument

Zawiadomienie o zamiarze dokonania oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument

Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy można utworzyć klasę integracyjną mając tylko dwoje uczniów z orzeczeniem i czternaścioro uczniów w całej klasie? wiem, że wymagana jest liczba 3 z orzeczeniem i 15 w klasie. Rodzice jednak domagają się takiej klasy, jest zgoda organu prowadzącego i środki finansowe. Jak rozwiązanie znaleźć w tej sytuacji. Czy można np. przydzielić nauczyciela wspomagającego w tej klasie tylko na dwóch przedmiotach, jeśli nie byłaby to klasa integracyjna?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie obowiązującej podstawy prawnej dotyczącej promowania uczniów do klasy programowo wyższej. Kiedy dziecko klasy 4 można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W szkole arkusze ocen prowadzone są według wzoru MEN-I/37a/2 (pierwsza strona wypełniana jest ręcznie, kolejne - wyniki klasyfikacji rocznej są wydrukami komputerowymi. Czy w takim przypadku obowiązuje wzór MEN-I/37a/2 czy MEN-I/37b/2?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Co należy wpisać na świadectwie ucznia, który nie uczęszczał na lekcje religii i etyki w szkole podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy arkusze ocen wypełniane komputerowo - jednostronnie - oznacza, że druga strona musi być pusta czy jedna strona jest przeznaczona na wpisanie wyników jednej klasyfikacji rocznej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kształcenie praktyczne wobec rynku pracy – konferencja z udziałem Teresy Wargockiej
– Uczniowie zaczynają doceniać szkoły zawodowe – powiedziała w poniedziałek wiceminister edukacji.
Data: 2016-05-19

Czytaj więcej...

 

Działania MEN – pół roku rządu Premier Beaty Szydło
Minister edukacji Anna Zalewska podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów przedstawiła działania MEN w ciągu pół roku rządu Premier Beaty Szydło.
Data: 2016-05-17

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo w szkole – Warmińsko-Mazurska Debata o Edukacji
– Wypracowane dziś wnioski pomogą nam poprawić bezpieczeństwo w szkołach – powiedział w Olsztynie wiceminister edukacji.
Data: 2016-05-16

Czytaj więcej...

 

Polscy Licealiści zwycięzcami XXII Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej
W dniach 11-15 maja w Helsinkach odbyła się XXII Bałtycka Olimpiada Informatyczna. Niekwestionowanym zwycięzcą BOI 2016 został Mariusz Trela, uczeń klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Data: 2016-05-16

Czytaj więcej...

 

Powrót drożdżówek do szkół – projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia
Pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, czyli m.in. drożdżówki o określonych kryteriach zawartości cukru będzie można kupić w sklepikach szkolnych od 1 września 2016 r.
Data: 2016-05-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konsultacje dla organizatorów wypoczynku 24 maja 2016
Data: 2016-05-16

Czytaj więcej...

 

„(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”
Data: 2016-05-13

Czytaj więcej...

 

Młodzież szkolna, wzory osobowe godne naśladowania
Data: 2016-05-12

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Współczesne wyzwania w pracy z młodzieżą”
Data: 2016-05-11

Czytaj więcej...

 

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Data: 2016-05-11

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu