Biuletyn informacyjny nr 247 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-05-2016 r.

Komentarz do zmian dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – nowe rozporządzenie

5 kwietnia 2016 r. opublikowano przepis wykonawczy do delegacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – tak zwana ustawa wypoczynkowa (Dz. U. - poz. 1629) – rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) - zmiany weszły w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r.

Przepis wykonawczy precyzuje wcześniejsze zapisy ustawy o systemie oświaty na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

I. Nowe rozporządzenie reguluje:

1. termin złożenia zgłoszenia wypoczynku:

1) w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

2) w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

3) w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie ww. terminów, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;

2. formy złożenia zgłoszenia wypoczynku:

1) papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku albo

2) formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku;

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Umowa o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu

Pobierz dokument

Propozycja ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
Ograniczenie wymiaru zatrudniania nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Co należy wpisać na świadectwie ucznia, który nie uczęszczał na lekcje religii i etyki w szkole podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel stażysta, który rozpoczął pracę od 1 września 2015r., przebywa na zwolnieniu lekarskim od 16 stycznia 2016 do 13 czerwca 2016. Czy w takim przypadku staż zostaje przedłużony o okres zwolnienia? Czy nauczycielka musi rozpocząć ponowny staż od 1 września 2016r.?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy obowiązuje Rozporządzenie MEN z dnia 05.04.2016 o wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas wyjazdu uczniów w czasie roku szkolnego na 3 dniowy biwak lub wyjazd na 3 dniową wycieczkę szkolną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, któremu kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego, powinien mieć aktualną ocenę pracy przed przystąpieniem do komisji kwalifikacyjnej?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia (do 31.08.2016r.) może bezpośrednio po urlopie przejść na świadczenie przedemerytalne, kompensacyjne?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Pomorska debata o bezpieczeństwie w szkole z udziałem Anny Zalewskiej szefowej MEN
Czym jest bezpieczna szkoła – zarówno dla ucznia jak i nauczyciela, jak pokonać bariery w realizacji wychowawczo-profilaktycznej funkcji szkoły – to najważniejsze tematy rozmów podczas debaty edukacyjnej w Gdańsku.
Data: 2016-05-09

Czytaj więcej...

 

Debata o współpracy polsko-niemieckiej z udziałem szefowej MEN
Wyzwania dla edukacji na kolejne ćwierćwiecze – to temat inaugurującego wykładu, który w piątek wygłosiła Minister edukacji Anna Zalewska.
Data: 2016-05-09

Czytaj więcej...

 

Opolska debata o edukacji – kształcenie zawodowe dla rynku pracy
 – Dialog i współpraca jest podstawą wypracowania wspólnych zmian w edukacji – powiedziała w Zakrzowie w województwie opolskim wiceminister edukacji Teresa Wargocka.
Data: 2016-05-09

Czytaj więcej...

 

Od 1 września nie będzie godzin karcianych – ustawa podpisana przez Prezydenta
Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli to najważniejsza zmiana w nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.
Data: 2016-05-05

Czytaj więcej...

 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
– Chcemy być partnerem i znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów – powiedziała szefowa MEN.
Data: 2016-05-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Młodzież szkolna, wzory osobowe godne naśladowania
Data: 2016-05-12

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Współczesne wyzwania w pracy z młodzieżą”
Data: 2016-05-11

Czytaj więcej...

 

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Data: 2016-05-11

Czytaj więcej...

 

TRENER ZDROWIA czyli jak rozruszać świat
Data: 2016-05-10

Czytaj więcej...

 

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)
Data: 2016-05-10

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu