Biuletyn informacyjny nr 246 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

29-04-2016 r.

Priorytety subwencji oświatowej na 2017 rok

Minister Anna Zalewska podczas  Świętokrzyskiej Debaty o Edukacji organizowanej pod hasłem „Jak powinna być finansowana oświata w Polsce?”-określiła priorytety subwencji oświatowej na 2017 rok. Należą do nich wyliczenie odpowiednich środków na sześciolatki, zdefiniowanie małych szkół i określenie maksymalnej liczby uczniów w klasach.

Pierwszy priorytet dotyczy finansów,  jakie samorządy otrzymują na sześciolatki. - Sześciolatek nie może być konfliktem pomiędzy MEN, a samorządowcami. Każdy samorządowiec uczciwie przyzna, że w 2016 r. żadnych pieniędzy mu nikt nie zabiera. Sześciolatek obojętnie gdzie jest - w przedszkolu czy szkole - ma taką samą "wagę", bo taka jest subwencja - podkreśliła Zalewska. Ponadto jest  jednoznaczna deklaracja, aby w 2017 r. sprecyzować dokładną liczbę sześciolatków w przedszkolu, ażeby samorządy, które pobrały kredyty pod subwencje, nie czuły się zagrożone.

Kolejny priorytet dotyczy małych szkół. - Będziemy je definiowali, by wzmocnić określoną wagą małe szkoły, w zależności od PKB na mieszkańca w danej gminie, powiecie - tutaj decyzja jeszcze nie zapadła. Chcemy, by było to rzeczywiście wyrównywanie szans edukacyjnych i tam gdzie samorząd ma kłopoty, i nie może wesprzeć MEN w tym by utrzymać małą szkołę, rzeczywiście ta szkoła powinna dostać więcej pieniędzy – podkreśliła minister.

Trzecim bardzo ważnym zagadnieniem będzie ustalenie standardu liczby dzieci w klasie. - Ile to jest mało, ile dużo, jak dużo powinno być. Jest dyskusja o 25 osobach, to nie jest jeszcze policzone. Trwają rozmowy ze związkowcami. Zobaczymy jak się to przełoży na możliwości organizacyjne w dużych miastach, szkołach z dużą liczba uczniów, przy dużej zmianowości – dodała Zalewska.

Minister podkreślała również, że należy poważanie porozmawiać o sposobie wynagradzania nauczycieli. Ponadto w 2017 r. resort edukacji chce zwrócić uwagę m.in. na dodatkowe środki na wychowawstwo. Wychowawca staje się bardzo ważną postacią w systemie edukacji.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 – biblioteka szkolna

Pobierz dokument

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela bibliotekarza

Pobierz dokument

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Pobierz dokument

Elektroniczne prowadzenie księgi protokołów zebrań rady pedagogicznej szkoły lub placówki

Pobierz dokument

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego czy asystenta nauczyciela? W jakim wymiarze godzin i na jakiej podstawie Kodeksu Pracy czy Karty Nauczyciela?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Kiedy i na jakiej podstawie rodzice mogą złożyć wniosek do kuratora o kontrolę jakości prowadzonych zajęć przez nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej jest wystarczającym powodem do tego, aby odwołać zajęcia lekcyjne w dniu szkolenia? Dodam, że szkoła, którą prowadzę jest na tyle specyficzna, że najlepiej by było, aby szkolenie odbyło się w konkretny dzień tygodnia, kiedy właśnie odbywają się zajęcia lekcyjne.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od roku 2016/17 do klasy IV Szkoły Podstawowej będzie uczęszczała uczennica z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej. Czy w ramach pomocy psych- ped. oprócz 2 godzin zajęć rewalidacyjnych mogę zatrudnić nauczyciela z przygotowaniem (oligofrenopedagogika) jako asystenta nauczyciela, czy nauczyciela wspomagającego? W jakim wymiarze i na jakich warunkach (Kodeks Pracy czy Karta Nauczyciela )?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy można zlecić nauczycielom opiekę w świetlicy w ramach 40- godzin pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

„Lekcje z ZUS” – finał konkursu z udziałem wiceministra edukacji
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN we wtorek wziął udział w finale konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Data: 2016-04-27

Czytaj więcej...

 

Rozmowy w MEN o innowacjach
Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w dyskusji na temat problemów i wyzwań stojących przed systemem oświaty w kontekście wdrażania innowacji w szkołach.
Data: 2016-04-27

Czytaj więcej...

 

Jak powinna być finansowana oświata w Polsce? – debata w Kielcach z udziałem Anny Zalewskiej szefowej MEN
Finansowanie oświaty samorządowej, niesamorządowej, wynagrodzenia nauczycieli – to główne tematy debaty w Kielcach.
Data: 2016-04-25

Czytaj więcej...

 

Wiceminister edukacji na Kongresie Przedszkoli Niepublicznych
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął dziś udział w Wiosennym Kongresie Przedszkoli Niepublicznych, który odbył się w Warszawie.
Data: 2016-04-22

Czytaj więcej...

 

Wizyta Ambasadora USA w MEN.
Paul W. Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce spotkał się wczoraj z Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej.
Data: 2016-04-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Materiały edukacyjne dla szkół powstałe w ramach projektu „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”
Data: 2016-04-27

Czytaj więcej...

 

Projekt „Bardzo Młoda Kultura”
Data: 2016-04-20

Czytaj więcej...

 

Genialna szkoła
Data: 2016-04-20

Czytaj więcej...

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza
Data: 2016-04-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 –1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”
Data: 2016-04-19

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu