Biuletyn informacyjny nr 244 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

15-04-2016 r.

Komentarz - kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

MEN pismem nr DWST-WSST.356.2815.2016.CKW z 17 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa w dniu 21 marca 2016 r. ogłosił kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. Kwota 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten rok wynosi niespełna 166 mln zł. Kryteria podziału rezerwy zostały ujęte w sześciu grupach:

I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

II. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych:

1. popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,

2. powstałych w MEN przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej.

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach oświatowych z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych (dofinansowanie będzie również możliwe w przypadku zdarzeń losowych, które miały miejsce w miesiącach X-XII 2015 r.), pod warunkiem że:

1. zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w miesiącach X-XII 2015 r

2. jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura – zagrożenie atakiem terrorystycznym w placówce szkolnej
Przykładowa procedura postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Pobierz dokument

Przykład: Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Afazja motoryczna – etap edukacyjny: przedszkole.
 

Pobierz dokument

Wzór decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela z art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
 

Pobierz dokument

Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu nauczyciela
 

Pobierz dokument

Wzór pisma – zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Przy szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 6-ciu do 4 lat. Czy za zgodą organu prowadzącego można utworzyć z tych dzieci dwa oddziały : sześciolatki - jeden oddział i 4-5 jako drugi? Czy potrzebne są dodatkowe procedury, czy wystarczą zmiany w statucie szkoły (do tej pory był jeden oddział przedszkolny).
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń klasy II szkoły podstawowej uczęszczający do oddziału integracyjnego posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim otrzymał nauczanie indywidualne. W związku z tym mam pytanie jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel realizujący z tym uczniem nauczanie indywidualne?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację, jak w br. powinna wyglądać dokumentacja pięciolatków - czy pięciolatek realizujący w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe przygotowanie przedszkolne powinien otrzymać "diagnozę gotowości"? Jakie zmiany dot. obecnych pięciolatków powinniśmy, jako przedszkole, wziąć pod uwagę w b.r.szkolnym?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Do jakiego organu (prowadzącego, czy sprawującego nadzór pedagogiczny) powinien zwrócić się dyrektor szkoły z wnioskiem o sporządzenie oceny pracy.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń klasy I urodzony w 2008 r. może na wniosek rodzica w roku szkolnym 2016/17 kontynuować naukę w klasie I. Jeżeli tak, to czy podlega klasyfikacji, czy stosuje się wobec niego przepisy takie jak dla dzieci urodzonych w 2009r. Dziecko mimo, że rozpoczęło naukę w wieku 7 lat ma trudności w nauce.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Przedłużony termin rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Przedłużono termin zamieszczenia relacji z zadania rekrutacyjnego na platformie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na relacje uczestnicy mają czas do poniedziałku, 18 kwietnia 2016.
Data: 2016-04-14

Czytaj więcej...

 

Konkurs i Ambasadorzy „Żyj smacznie i zdrowo”
Zespół programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” zachęca do podjęcia inicjatyw związanych z programem i zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie i dodatkowo zostania Ambasadorem "Żyj smacznie i zdrowo".
Data: 2016-04-13

Czytaj więcej...

 

Akcja ŻONKILE – zachęcamy do wzięcia udziału
Już po raz czwarty, w rocznicę powstania w getcie warszawskim, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”.
Data: 2016-04-12

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo w szkole – Łódzka Debata Oświatowa
– Polska szkoła nieustanie się zmienia. Pojawiły się nowe zagrożenia dla uczniów, takie jak cyberprzemoc, czy substancje psychoaktywne, takie jak np. dopalacze – powiedział w Łodzi wiceminister edukacji.
Data: 2016-04-11

Czytaj więcej...

 

Konferencja dyrektorów szkół katolickich z udziałem Minister edukacji
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się w Częstochowie.
Data: 2016-04-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Dofinansowanie prenumeraty czasopism o tematyce ekologicznej
Data: 2016-04-13

Czytaj więcej...

 

Dolnośląska Debata o Edukacji
Data: 2016-04-13

Czytaj więcej...

 

Upamiętnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Jego Żony – Marii oraz innych wybitnych 94 Obywateli Rzeczypospolitej
Data: 2016-04-13

Czytaj więcej...

 

Pamięć o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej
Data: 2016-04-13

Czytaj więcej...

 

XV Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej Bardzo Wielka Woda
Data: 2016-04-13

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu