Biuletyn informacyjny nr 243 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-04-2016 r.

Komentarz do projektu z dnia 16 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Projekt, oprócz zmian w ustawie o systemie oświaty zawiera także propozycje zmian 5 innych ustaw.

Najważniejsze proponowane zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.):

1. następuje likwidacja sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej – od r. szk. 2016/2017,

2. przystępujący do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogli wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu – już od obecnego roku szkolnego,

3. przystępujący do egzaminu gimnazjalnego będą mogli wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu – od 1.09.2016 r.,

4. przystępujący do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogli odwołać się od ustalonego przez dyrektora OKE wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (przy CKE) – od 1.01.2017 r.,

5. weryfikacji sumy punktów z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będzie dokonywał inny egzaminator  niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę w zespole egzaminatorów,

6. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, będą ustalane przez organy prowadzące (do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej) lub właściwego kuratora oświaty (do klasy I: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i na pierwszy semestr szkół policealnych).

Zobacz całość komenatrza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura tworzenia i działania oddziałów sportowych

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości
 

Pobierz dokument

Procedura kontroli obowiązku szkolnego
 

Pobierz dokument

Przykład 5-letniego planu rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (na okres 2015-2020)
 

Pobierz dokument

Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora oraz wskazówki do opracowania koncepcji rozwoju szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel w marcu 2016 roku przedłożył w szkole zaświadczenie o tym, iż dnia 18 marca 2016 roku zdał egzamin dyplomowy i uzyskał tytuł zawodowy magistra. Dyplom dostarczy w terminie późniejszym. Proszę o informację czy na podstawie przedłożonego zaświadczenia należy się nauczycielowi podwyżka od 1 kwietnia, czy dopiero wówczas kiedy przedłoży w szkole dyplom? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który w projekcie arkusza organizacyjnego szkoły został zaplanowany jako wychowawca danej klasy, ma prawo odmówić dyrektorowi podjęcia się pracy wychowawczej, uzasadniając to osobistymi argumentami, że - jego zdaniem - może sobie nie poradzić jako wychowawca ze względu na tzw. trudnych uczniów lub rodziców w tej klasie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W szkole opracowana jest Koncepcja pracy szkoły. Czy w dalszym ciągu obowiązuje w szkole 5-letni Plan rozwoju szkoły?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy i procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Kto powinien wchodzić w skład komisji rekrutacyjnej do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole oraz do klasy I w szkole podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W grupie przedszkolnej 3-4-latków oraz 4-5-latków, funkcjonującej w Szkole Podstawowej, musi być zatrudniona osoba wspomagająca pracę nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Finansowanie edukacji – zachodniopomorska debata z udziałem Wiceministra Macieja Kopcia
Finansowanie edukacji – o tym rozmawiano podczas siódmej debaty wojewódzkiej. W spotkaniu w Szczecinie udział wziął wiceminister Maciej Kopeć.
Data: 2016-04-06

Czytaj więcej...

 

Wojewódzcy koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji powołani
Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia nauczania programowania będzie jednym z zadań 16 wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji.
Data: 2016-04-06

Czytaj więcej...

 

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – debata w Gorzowie Wielkopolskim
Jak organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – to temat lubuskiej debaty edukacyjnej.
Data: 2016-04-05

Czytaj więcej...

 

Debata Oświatowa w Rzeszowie – Anna Zalewska o finansowaniu oświaty
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła w debacie oświatowej w Rzeszowie. Tematem piątej już debaty wojewódzkiej było finansowanie oświaty.
Data: 2016-04-04

Czytaj więcej...

 

O wychowawczej funkcji szkoły na lekcjach języka polskiego – z udziałem Anny Zalewskiej
 – Język polski jest szczególnym przedmiotem. O literaturze można nie tylko rozmawiać, ale za jej pośrednictwem także wychowywać młodego człowieka – powiedziała Minister Anna Zalewska podczas seminarium „Edukacja dla dorosłości”.
Data: 2016-03-31

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Uroczysta gala podsumowania konkursów przedmiotowych w roku szk. 2015/2016.
Data: 2016-04-06

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie. Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - kandydatów na mentorów.
Data: 2016-04-06

Czytaj więcej...

 

Konferencja Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje
Data: 2016-04-06

Czytaj więcej...

 

Załączniki do umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2016 r. środków Funduszu Pracy
Data: 2016-04-06

Czytaj więcej...

 

KONFERENCJA DLA ORGANZATORÓW WYPOCZYNKU - 22 KWIETNIA 2016 r.
Data: 2016-04-05

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu