Biuletyn informacyjny nr 242 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

01-04-2016 r.

Dylematy związane z rekrutacją do szkół i przedszkoli    

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1a ustawy o systemie oświaty dyrektor ma kategoryczny obowiązek przyjąć do  szkoły dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat, o ile spełniony jest jeden z dwóch wymienionych warunków (dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni). Do kompetencji dyrektora należy zatem zbadanie warunków formalnych, a jeśli się okaże, że te zostały spełnione, nie może on odmówić wcześniejszego przyjęcia dziecka.

 Art. 16 ust. 1 u.s.o. stanowił, że na wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę wcześniej. Jednak nawet w przypadku, gdy rodzice posiadali opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, ostateczna decyzja należała do dyrektora szkoły podstawowej, który mógł odmówić przyjęcia do I klasy dziecka, które nie osiągnęło wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Aktualnie przepisy te uległy zmianie, jednak pojawiły się pewne zawikłania.

Niedawno uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty, podwyższająca wiek rozpoczęcia szkoły z 6 na 7 lat wejdzie w życie dopiero 1 września br. Co w praktyce oznacza, że w okresie rekrutacji obowiązują dotychczasowe przepisy. „Prawo nie pozwala wydawać rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy, które jeszcze nie weszły w życie" - zauważył Związek Nauczycielstwa Polskiego i poprosił minister Zalewską o wyjaśnienia, oraz ewentualne podjęcie działań zmierzających do takiej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która pozwoli na stosowanie jeszcze przed dniem 1 września br. przepisów podwyższających z 6 na 7 lat wiek, w którym rozpoczyna się obowiązek szkolny.

Źródło: www.znp.edu.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Szkolny plan nauczania opracowany dla klasy I Gimnazjum od roku szkolnego 2016/2017
Dwa przykładowe warianty szkolnego planu nauczania dla klasy I gimnazjum w 3 -letnim cyklu nauczania, począwszy od klasy I w roku szkolnym 2016/2017. 

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Plan pracy niepublicznego przedszkola
 

Pobierz dokument

Procedura korzystania z Internetu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W grupie przedszkolnej 3-4-latków oraz 4-5-latków, funkcjonującej w Szkole Podstawowej, musi być zatrudniona osoba wspomagająca pracę nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie typy i rodzaje zajęć można będzie realizować w zamian godzin karcianych w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciela? Jakie są podstawy prawne by tego typu zajęcia przydzielać? Czy zajęcia świetlicowe też można organizować?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor może kwestionować decyzję lekarza co do orzeczenia lekarskiego o udzielenie nauczycielowi urlopu zdrowotnego, a jeśli tak to jakie należy wykonać czynności, jaki dokumenty w celu odwołania się od tej decyzji?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od roku szkolnego 2016/2017 chcemy wprowadzić wyłącznie dziennik elektroniczny. Jak w związku z tym należy postąpić. Kogo należy zawiadomić i w jakiej formie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dla ucznia zdolnego / bez opinii poradni / szkoła powinna zorganizować dodatkowe zajęcia? Czy w klasach I-III zajęcia te prowadzi wychowawca? Kto przygotowuje program tych zajęć? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kształcenie zawodowe – rozmowy w MEN
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka spotkała się z przedstawicielami Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
Data: 2015-03-23

Czytaj więcej...

 

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole? – debata w Poznaniu z udziałem szefowej MEN
– Problemów związanych z bezpieczeństwem w szkołach jest dużo, programów profilaktycznych też. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób szkoły wykorzystują te programy i jak działają one w praktyce, jak zmieniają postawy uczniów – powiedziała w Poznaniu Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.
Data: 2016-03-21

Czytaj więcej...

 

 Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – mazowiecka debata o edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła dziś w kolejnej wojewódzkiej debacie podejmującej temat kształcenia zawodowego.
Data: 2016-03-21

Czytaj więcej...

 

Od 1 września nie będzie godzin karcianych – Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli – to najważniejsza z zaproponowanych w przyjętym dziś przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli to wypełnienie zobowiązań Premier Beaty Szydło zawartych w wygłoszonym exposé.
Data: 2016-03-18

Czytaj więcej...

 

 Projekt ustawy o systemie oświaty skierowany do konsultacji zewnętrznych
 Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, dodatkowe prawa dla maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe to najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o systemie oświaty skierowanym wczoraj do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych.
Data: 2016-03-17

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

XI Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej
Data: 2016-03-30

Czytaj więcej...

 

Wykaz laureatów VI Dolnośląskiej Gali Talentów
Data: 2016-03-30

Czytaj więcej...

 

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki realizowany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2014-2016
Data: 2016-03-29

Czytaj więcej...

 

Oferta edukacyjna Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
Data: 2016-03-25

Czytaj więcej...

 

Stypendia dla nauczycieli języka francuskiego w Louvain-la-Neuve.
Data: 2016-03-25

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu