Biuletyn informacyjny nr 241 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-03-2016 r.

Komentarz do zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zmian dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

15 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1629 ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – tak zwana ustawa wypoczynkowa - zmiany wchodzą w życie (z drobnymi wyjątkami) z dniem 1 kwietnia 2016 r.

I. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. w życie wchodzą uregulowania ustawy, która:

1. zmienia zakres zadań i kompetencji kuratora oświaty, który w imieniu wojewody będzie teraz nadzorował i wspomagał organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa a nie tylko, jak dotąd koordynował organizację wypoczynku,

2. zawiera nową definicję wypoczynku dzieci i młodzieży jako wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku,

3. wyłącza spod przepisów ustawy wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę (rodzina to osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) lub osoby znane rodzicom osobiście,

4. określa organizatorów wypoczynku, to:

1) szkoły i placówki,

2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,

3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym albo  zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan pracy niepublicznego przedszkola
 

Pobierz dokument

Procedura korzystania z Internetu
 

Pobierz dokument

Program pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania
 

Pobierz dokument

Karta oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej w szkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pytanie dotyczące ZFŚS. W szkolnym regulaminie dotyczącym funduszu socjalnego jest zapis, że pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy. Co zrobić, gdy temu pracownikowi, w porównaniu do poprzedniego roku, znacząco obniżyły się dochody. Czy można złożyć w oświadczeniu informację o faktycznych aktualnych obecnych dochodach, czy może je wykazać dopiero za rok?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jaka podstawa prawna powinna się znaleźć w szkolnym Planie Pracy Dydaktyczno-Opiekuńczo-Wychwawczym, Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki? Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy świadczenie organizowane na własną rękę zwane "pod gruszą" są wypłacane każdego roku nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informacje, jakie zmiany w statutach szkół miały się pojawić w ostatnim czasie, szczególnie do 31 sierpnia 2015 r. Mam mieć przeprowadzoną kontrolę przez kuratorium oświaty.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Po jakim czasie dyrektor szkoły może wymierzyć karę dyscyplinarną nauczycielowi za niedopełnienie obowiązków. Załóżmy że dyrektor dowiedział się o sprawie 26 lutego 2016 r.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Projekt ustawy o systemie oświaty skierowany do konsultacji zewnętrznych
Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów, dodatkowe prawa dla maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe to najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o systemie oświaty skierowanym wczoraj do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych.
Data: 2016-03-17

Czytaj więcej...

 

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – lubelska debata o edukacji
 – Chcemy, aby uczniowie coraz częściej wybierali szkoły zawodowe – powiedziała wiceminister edukacji podczas Lubelskiej Debaty Oświatowej.
Data: 2016-03-15

Czytaj więcej...

 

Szefowa MEN na KUL-u – rozmowy o edukacji
 – W lipcu i sierpniu pokażemy założenia zmian ustawy o systemie oświaty – powiedziała Minister Edukacji Narodowej w Lublinie.
Data: 2016-03-14

Czytaj więcej...

 

Finansowanie oświaty – rozpoczęły się debaty wojewódzkie o edukacji.
– Zaczynamy od dziś rozmowy o oświacie w każdym województwie – powiedziała we Wrocławiu Minister Anna Zalewska podczas Dolnośląskiej Debaty o Edukacji.
Data: 2016-03-14

Czytaj więcej...

 

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia
Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.
Data: 2016-03-11

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”
Data: 2016-03-16

Czytaj więcej...

 

Konkurs Papieski 2016 „Moje Westerplatte”
Data: 2016-03-16

Czytaj więcej...

 

Klasyfikacja budżetowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2016
Data: 2016-03-16

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych
Data: 2016-03-16

Czytaj więcej...

 

Międzyszkolny Konkurs Małych Form dziennikarskich „O Laur Złotej Czcionki”
Data: 2016-03-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu