Biuletyn informacyjny nr 237 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-02-2016 r.

Komentarz do zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zmiany w zakresie obowiązku szkolnego

W artykule 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany dotyczące obowiązku szkolnego. Ustawę opublikowano 8 stycznia 2016 r. w Dz. U. poz. 35.

Weszła w życie 23 stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy dotyczą obowiązku szkolnego.

1. W zakresie wieku obowiązku szkolnego ustalono, że (generalnie nastąpił tu powrót do rozwiązań prawnych stosowanych przed obniżeniem wieku szkolnego obowiązku) – (art. 1 ustawy):

1) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat -  w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (dwa razy odroczony obowiązek szkolny);

2) dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

3) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,

4) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

5) nowością jest ustalenie, że dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

6) dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły
 

Pobierz dokument

Wniosek o kontynuację nauczania w klasie pierwszej szkoły podstawowej 2016/2017
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w bursie szkolnej na I półrocze roku szkolnego 2016/2016
 

Pobierz dokument

Arkusz do monitorowania procesów wspomagania i rozwoju w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Zasady korzystania z Internetu w szkole i internacie sosw
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie kwalifikacje są wymagane na stanowisko terapeuty zajęciowego lub ergoterapeuty?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy na wniosek rodzica mogę w lutym cofnąć ucznia klasy I do oddziału przedszkolnego po wejściu ustawy o siedmiolatkach?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia wychowawstwa?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń nieklasyfikowany na I półrocze powinien uzyskać klasyfikacyjną ocenę z zachowania ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o informację jak należy interpretować & 7 ust.5 Rozporządzenia MEN z 24.07.2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia(...) dzieci niepełnosprawnych(...). Co oznacza zapis, że dyrektor szkoły wyznacza zajęcia realizowane wspólnie z nauczycielami przez nauczyciela wspomagającego? W jakim wymiarze powinien być taki nauczyciel wspomagający zatrudniony? Zaznaczam, że dotyczy to ucznia z autyzmem, a w jego orzeczeniu o kształceniu specjalnym nie ma żadnych informacji, które byłyby podstawą do takiego "wyznaczenia".
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kobiety w szkołach zawodowych – rozmowy w MEN
Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w MEN spotkała się z przedstawicielkami Stowarzyszenia Koalicja Karat.
Data: 2016-02-03

Czytaj więcej...

 

Sekretarz Stanu w MEN o edukacji z samorządowcami
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wzięła udział w XXII Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.
Data: 2016-02-02

Czytaj więcej...

 

Darmowy podręcznik dla trzecioklasistów – ruszają konsultacje społeczne!
Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 9 lutego!
Już są! Pierwsze części darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”
Data: 2016-01-29

Czytaj więcej...

 

W Parlamencie o edukacji
Szkoły zawodowe, sześciolatki i zmiany w Karcie Nauczyciela – o tym dyskutowano w Sejmie i Senacie.
Data: 2016-01-28

Czytaj więcej...

 

Zakaz finansowania lekcji religii w szkołach publicznych ze środków budżetowych? – stanowisko rządu
Rada Ministrów zajęła, przedłożone przez Ministra Edukacji Narodowej, stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji o systemie oświaty
Data: 2016-01-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie szkół podstawowych do udziału w „Szkolnych podróżach muzycznych”
Data: 2016-02-01

Czytaj więcej...

 

III Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim pt. „ Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”
Data: 2016-01-28

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Norwidowski. IX edycja
Data: 2016-01-28

Czytaj więcej...

 

Komunikat dla Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
Data: 2016-01-28

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych”
Data: 2016-01-28

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu