Biuletyn informacyjny nr 235 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-01-2016 r.

Komentarz do zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 22 grudnia 2015 r. rozporządzenie MEN w sprawie  sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294) – opublikowane 30 grudnia 2015 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

1. Planowany finansowy standard A na ucznia w roku 2016 ma wynieść 5362 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku wzrosnąć o 103 zł (2 %). Ostatecznie zostanie określony po przyjęciu przez parlament ustawy budżetowej na rok 2016.

2. Najważniejsze zmiany i nowości w rozporządzeniu w stosunku do roku 2015:

1) nowe definicje (§ 1 ust. 2 pkt. 6 i 7):

a) korzystających z domów wczasów dziecięcych – rozumie się przez to liczbę obliczoną jako suma wychowanków domów wczasów dziecięcych w poszczególnych dobach roku podzieloną przez 365 i zaokrągloną do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej podwyższa do pełnej liczby całkowitej; liczbę wychowanków w pierwszej i ostatniej dobie ich pobytu w domu wczasów dziecięcych ustala się mnożąc liczbę wychowanków wskaźnikiem obliczonym jako liczbę godzin pobytu wychowanka w ciągu doby podzieloną przez 24,

b) dzieciach i młodzieży lub uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

2) nowość - podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (§ 2 pkt. 12).

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura rekrutacji do szkoły podstawowej
Przykładowa procedura rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej (...) na rok szkolny 2015/2016.

Pobierz dokument

Regulamin organizacyjny gimnazjum
 

Pobierz dokument

Arkusz samooceny pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu
 

Pobierz dokument

Arkusz analizy pracy własnej – I okres roku szkolnego 2015/2016
 

Pobierz dokument

Arkusz analizy nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły – podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 oraz informacja o działalności szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dokumentacja rady rodziców (regulamin, protokoły z zebrań rady rodziców) powinna się znajdować w szkole, czy w/w dokumentację przechowuje rada rodziców.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik może dokonać wyboru, czy chce korzystać ze zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat w dniach czy godzinach, tj. ma prawo do 2 dni lub 16 godzin takiego zwolnienia. Proszę o informację, jak dokonywać rozliczenia godzinowego w przypadku nauczycieli, których etat wynosi 18 godzin tygodniowo? W przypadku wyboru godzinowego przez pracownika może okazać się, że nie będzie go w pracy przez 4 dni.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jaka powinna być procedura wprowadzenia w szkole "Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli"?
Prawo wewnątrzszkole (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń gimnazjum za karygodne zachowanie może otrzymać naganę czy upomnienie na forum klasy lub szkoły? Taki mam zapis w statucie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor zatwierdza/wyraża zgodę na realizacje programu szkolnego klubu turystycznego?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

O nowelizacji Karty Nauczyciela – spotkanie szefowej MEN z samorządowcami
 – Chcę, abyśmy wspólnie pracowali nad zmianami w edukacji – powiedziała szefowa MEN na środowym spotkaniu.
Data: 2016-01-20

Czytaj więcej...

 

„Finansoaktywni. Misja: Budżet” – weź udział w programie Ministerstwa Finansów
Cel projektu to zapoznanie uczniów gimnazjów z pojęciem budżetu, od rodzinnego aż do budżetu państwa.
Data: 2016-01-20

Czytaj więcej...

 

Edukacja’ 2016 – co nowego w oświacie?
Minister Edukacji Narodowej na wtorkowej Radzie Ministrów przedstawiła informację o planowanych zmianach w systemie oświaty.
Data: 2016-01-19

Czytaj więcej...

 

Ruszyły ferie zimowe w szkołach!
Prawie półtora miliona uczniów (1.478.366) z pięciu województw w poniedziałek rozpoczęło ferie zimowe.
Data: 2016-01-18

Czytaj więcej...

 

Powrót SKSów
Szkolne Kluby Sportowe, Narodowa Baza Talentów, budowa przyszkolnych pływalni – to tegoroczne plany rządu w dziedzinie sportu.
Data: 2016-01-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Szkoła bliższa prawu” Ogólnopolska olimpiada wiedzy o prawie.
Data: 2016-01-20

Czytaj więcej...

 

Przydatne informacje dotyczące zasad organizacji wypoczynku, obowiązków organizatorów wypoczynku, zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas przebywania w górach, wyjazdów zagranicznych.
Data: 2016-01-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Data: 2016-01-15

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
Data: 2016-01-15

Czytaj więcej...

 

Poradnik metodyczny dla nauczycieli „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”
Data: 2016-01-15

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu