Biuletyn informacyjny nr 233 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-01-2016 r.

Komentarz do zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zmiany dla MEN, organów prowadzących oraz dyrektorów szkół określają, że od 1 stycznia 2016 r.:

1. podziału środków na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli w kolejnym roku budżetowym pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów dokonuje MEN, z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach (ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej); wysokość środków planowanych dla danego województwa w kolejnym roku budżetowym, może być za zgodą MEN zmieniona na wniosek wojewody (§ 1 ust. 1 i 2),

2. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się oprócz dotychczasowych, także organizację i prowadzenie wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze (§ 2 ust. 1 pkt 2).

3. w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być pokryte w części lub w całości (§ 2 ust. 1a):

1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych,

2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Program profilaktyki szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Pobierz dokument

Program wychowawczy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Pobierz dokument

Wzór umowy o pracę dyrektora niepublicznego przedszkola

Pobierz dokument

System badania osiągnięć uczniów w szkole

Pobierz dokument

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w przedszkolu

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w przypadku odwołania zajęć lekcyjnych spowodowanych niskimi temperaturami w pomieszczeniach (13 stopni) powinniśmy odpracowywać zajęcia ? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor przedstawił do zaopiniowania na radzie pedagogicznej projekt budżetu finansowego na przyszły rok. Członkowie rady wstrzymali się od głosu. Czy rada musi opiniować pozytywnie lub negatywnie, czy może się wstrzymać od głosu. Jak w tej sytuacji podjąć uchwałę rady?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy podczas ferii zimowych szkoła, w której nie są organizowane "Białe wakacje" powinna zapewnić opiekę świetlicową dla dzieci?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uprzejmie proszę o informację, czy w grupie przedszkolnej (15 dzieci), w której znajduje się dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm) wystarczy zatrudnić dodatkową pomoc?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie od kiedy i do kiedy, oraz jak układać i w jakiej formie, arkusze ocen w szkole podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Finansowanie edukacji domowej – ważne informacje
Szanujemy dokonany przez rodziców wybór formy nauczania swoich dzieci w tzw. edukacji domowej. Jesteśmy otwarci na uwagi. Prostujemy nieścisłe informacje.
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – list szefowej MEN do samorządowców
Minister Anna Zalewska poinformowała wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o nowych regulacjach.
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej w czwartek przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Data: 2015-12-31

Czytaj więcej...

 

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r.
Rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane!
Data: 2015-12-23

Czytaj więcej...

 

Nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół!
Ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów.
Data: 2015-12-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Apel o pomoc w zorganizowaniu wsparcia materialnego dla uczennicy dotkniętej pożarem.
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

„II edycja Międzynarodowego Konkursu Plastyczno - Literackiego "Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

Konkurs pn. „Symbole i motywy historyczne w naszym świecie”
Data: 2016-01-04

Czytaj więcej...

 

„Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece”
Data: 2016-01-04

Czytaj więcej...

 

Wyniki konkursu pn. „Sport w Portugalii. Tylko piłka nożna?”ogłoszonego przez Centrum Języka Portugalskiego
Data: 2016-01-04

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu