Biuletyn informacyjny nr 232 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-12-2015 r.

Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych w przerwie świątecznej

W tym roku przerwa świąteczna w szkole rozpocznie się 23 grudnia. Uczniowie na lekcje powrócą dopiero 4 stycznia, a po dwóch dniach czeka ich kolejny odpoczynek ze względu na Święto Trzech Króli.

W związku z planowaną przerwą minister edukacji narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów i nauczycieli publicznych szkół odnośnie zorganizowania opieki w tym okresie.

„Składam serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom, którzy w latach ubiegłych potrafili zaplanować i zorganizować, w czasie przerwy świątecznej zajęcia dla uczniów, których rodzice zadeklarowali, że w tym czasie istnieje potrzeba, aby ich dzieci przebywały w szkole” – pisze w liście szefowa MEN. „Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o dalsze zaangażowanie w organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych przed i po świętach dla wszystkich dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę” – dodaje Anna Zalewska.

Zimowa przerwa świąteczna to czas wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych. Przepisy prawa wprost nie zobowiązują szkoły do organizowania w tym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Minister Anna Zalewska podkreśla, że nauczyciele nie mają obowiązku pracować w czasie przerwy świątecznej. „Ze względu jednak na to, że te dni nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego szkoła może – na wniosek rodziców – zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zasady organizacji tego rodzaju zajęć należą do decyzji dyrektora szkoły” – pisze szefowa MEN.

Wkrótce po przerwie świątecznej zaczną się zimowe ferie szkolne. Planowana 2-tygodniowa przerwa w zajęciach, w zależności od województwa, nastąpi między 16 stycznia a 28 lutego.

Źródło: www. men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ramach środków z funduszu zdrowotnego

Pobierz dokument

Statut niepublicznego przedszkola

Pobierz dokument

Przykład planu pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej wymaganie 4. w przedszkolu niepublicznym: Dzieci są aktywne
 

Pobierz dokument

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczniowie Technikum ze względu na słabo zaopatrzony sklepik szkolny domagają się wyjść w trakcie przerw poza teren szkoły. Czy mają do tego prawo? Czy dyrektor szkoły może im zabronić? Proszę o podstawę prawną takiego bądź innego stanowiska.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły podstawowej musi zorganizować opiekę dla uczniów w czasie zimowej przerwy świątecznej? Jeśli tak to na jakich zasadach? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Gdzie znajdują się środki na ten cel, ja w swoim budżecie ich nie mam. Czy nauczyciel składając wniosek o taką pomoc otrzymuje świadczenie od dyrektora szkoły czy od organu prowadzącego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak wygląda organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu indywidualnych i zespołowych - kto może je prowadzić?
Nadzórpedagogiczny.pl

Odpowiedź eksperta

 

Jak interpretować zapis z opinii PPP, która zaleca ,,dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych"? Czy jest to dla dysortografika równoznaczne z wydłużeniem czasu podczas wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, np. klasówki, kartkówki, sprawdziany?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

W MEN nie toczą się żadne prace w sprawie gimnazjów
Obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą struktury szkół.
Data: 2015-12-16

Czytaj więcej...

 

Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży – spotkanie wiceminister edukacji
Marzenna Drab w środę spotkała się z Zarządem Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM).
Data: 2015-12-16

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji o konsultacjach społecznych
Szefowa MEN odpowiedziała członkom Koalicji na rzecz Otwartego Rządu.
Data: 2015-12-16

Czytaj więcej...

 

Przerwa świąteczna – list do dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych
Jak zapewnić opiekę uczniom w przedświąteczne dni?
Data: 2015-12-15

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem szefowej MEN
Rada Dialogu Społecznego zebrała się w poniedziałek na pierwszym plenarnym posiedzeniu.
Data: 2015-12-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs pn. „Współczesny Dolny Śląsk”
Data: 2015-12-17

Czytaj więcej...

 

XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Data: 2015-12-17

Czytaj więcej...

 

Informacja o Forum Nowej Edukacji
Data: 2015-12-16

Czytaj więcej...

 

Wystawa Teatru Lalek L Arche
Data: 2015-12-15

Czytaj więcej...

 

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Barwy miłości do Ojczyzny”
Data: 2015-12-15

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu