Biuletyn informacyjny nr 230 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

04-12-2015 r.

Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 2 listopada 2015 r. rozporządzenie MEN w sprawie  sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przepis stanowi uzupełnienie do ustawowych zapisów dotyczących rekrutacji uczniów i określa:

1) jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych, określonych w ustawie o systemie oświaty;

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitych, obowiązujących na terenie całego kraju, zasad ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej w wymienionych literalnie typach szkół.

Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które uzyskują dotacje z gminy w trybie określonym ustawą o systemie oświaty.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład planu pracy szkoły policealnej niepublicznej dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej wymaganie 4. w przedszkolu niepublicznym: Dzieci są aktywne
 

Pobierz dokument

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli

Pobierz dokument

Zasady (polityka) rachunkowości w szkole

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla pracowników poradni - wymaganie 3 - Poradnia zaspokaja potrzeby osób
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera, ucznia szkoły podstawowej mieszczącego się w normie intelektualnej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Kto odpowiada i przydziela środki z funduszu socjalnego? Jaka jest rola związków, czy mogą zmieniać decyzję dyrektora i czy mogą być to decyzje niezgodne z regulaminem?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak powinna wyglądać uchwała dotycząca przygotowania do nauki języka nowożytnego w przedszkolu?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy wprowadzenie regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli wymaga opinii Rady Pedagogicznej?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Moje pytanie dotyczy wprowadzania regulaminów i procedur w szkole i przedszkolu. Kto opracowuje, a później wprowadza w życie regulaminy i wszelkiego rodzaju procedury? Czy może to zrobić sam dyrektor, czy musi mu opiniować rada pedagogiczna. Inaczej mówiąc, czy musi się "pytać o zgodę rady" wprowadzając jakiś regulamin, czy procedurę (np. regulamin dyżurów nauczycieli)? Czy wprowadza je zarządzeniem?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Finansowanie edukacji domowej – ważne informacje
Szanujemy dokonany przez rodziców wybór formy nauczania swoich dzieci w tzw. edukacji domowej. Jesteśmy otwarci na uwagi. Prostujemy nieścisłe informacje.
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – list szefowej MEN do samorządowców
Minister Anna Zalewska poinformowała wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o nowych regulacjach..
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

 

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej w czwartek przez Senat nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Data: 2015-12-31

Czytaj więcej...

 

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r.
Rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane!
Data: 2015-12-23

Czytaj więcej...

 

Nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół!
Ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów.
Data: 2015-12-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Wykaz dolnośląskich szkół należących do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i Zainteresowania"
Data: 2015-12-02

Czytaj więcej...

 

Informacja dotycząca e-podręczników
Data: 2015-12-01

Czytaj więcej...

 

„120 lat na olimpijskim szklaku - Od Aten do Rio do Janeiro”
Data: 2015-12-01

Czytaj więcej...

 

Informacja o akcji pn. „Pierwszy mail”. Bezpieczeństwo w Internecie”
Data: 2015-12-01

Czytaj więcej...

 

Informacja o naborze nauczycieli do placówek do pracy dadaktycznej za granicą
Data: 2015-12-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu