Biuletyn informacyjny nr 229 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-11-2015 r.

ZNP przeciw likwidacji gimnazjów

Prezes ZNP Sławomir Broniarz ogłosił, że związek przystępuje do kampanii na rzecz ratowania gimnazjów pod hasłem „Razem dla gimnazjów”. Według szefa ZNP jest to reakcja na liczne prośby od rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty, ale także samorządowców. – Gimnazja należy doskonalić, nie likwidować – twierdzi Bronarz. Jego zdaniem ewentualna likwidacja gimnazjów to zaprzepaszczenie ogromnego dorobku dydaktycznego setek tysięcy nauczycieli. - I chaos związany z pisaniem nowej podstawy programowej, ustalania nowych zasad egzaminowania. Do tego napięcia kadrowe w szkołach, w wielu podstawówkach poszerzonych o 7 i 8 klasę.

Dostępne badania, raporty i analizy pokazują, że choć gimnazja nie są wolne od mankamentów, to dobrze spełniają swoją rolę: wyrównują szanse edukacyjne, gimnazjaliści osiągają dobre wyniki (PISA), a z przemocą rówieśniczą częściej mamy do czynienia w szkołach podstawowych niż w gimnazjach. Poza tym, gimnazja pod względem infrastruktury, należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.

Według ZNP, likwidacja gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Jeżeli gimnazja zostaną zlikwidowane od najbliższego roku szkolnego oznacza to zaprzestanie naboru do klas pierwszych, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych.

Prezes Związku wskazał także na koszty związane z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z: konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych, opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania, wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli

Pobierz dokument

Zasady (polityka) rachunkowości w szkole

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla pracowników poradni - wymaganie 3 - Poradnia zaspokaja potrzeby osób
 

Pobierz dokument

Powołanie zespołu nauczycieli i specjalistów dla ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym
 

Pobierz dokument

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Rodzice ucznia dostarczyli do szkoły orzeczenie o kształceniu specjalnym dla dziecka. Szkoła zorganizowała kształcenie dziecka oraz stosowną dokumentację głównie w oparciu o zapisy ww. orzeczenia. Po kilku miesiącach rodzice złożyli w szkole pismo z informacją: "...z dniem dzisiejszym wycofujemy orzeczenie nr.... i prosimy o zwrot przedmiotowej dokumentacji związanej z tym orzeczeniem". Co w praktyce taki stan prawny oznacza dla szkoły? Czy szkoła może zaprzestać prowadzenia np. zajęć rewalidacyjnych wynikających z treści orzeczenia, które dotychczas były organizowane dla takiego ucznia? Jakie dokumenty szkoła musi i może zwrócić rodzicom w związku z taką ich deklaracją, a które dokumenty powinny/mogą pozostać w szkolnych zasobach?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dokumenty, uchwały, regulaminy itp. powinien prowadzić dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego? W placówce aktualnie są zatrudnione 2 nauczycielki przedszkola i jedna pomoc nauczyciela. Jestem właścicielką placówki i pełnię rolę dyrektora oraz dodatkowo nauczyciela przedszkola. Czy w takiej placówce jest konieczny nadzór pedagogiczny?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu publicznym w którym nie ma grup integracyjnych, a jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności można zatrudnić nauczyciela wspomagającego? Jeżeli tak, to jakie przygotowanie powinna mieć taka osoba?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor szkoły opracował projekt planu finansowego na rok 2016. Organ prowadzący przyznał niewystarczające środki finansowe, nie mają one odzwierciedlenia w planie finansowym dyrektora szkoły. Relacje z organem prowadzącym są złe. Jakie narzędzia prawne ma dyrektor w ręku? W trakcie roku pieniądze są dokładane przez OP, ale na ten moment są za małe. Wystarczy negatywna opinia rady pedagogicznej? Czym taka opinia skutkuje?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dotyczy dodatkowych dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Czy w sytuacji kryzysowej można zamienić dzień z dyspozycji dyrektora (które zostały do 30 września wyznaczone) na inny dzień nie będący w tym harmonogramie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Spotkanie minister edukacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
– Razem napiszemy te zmiany – powiedziała Anna Zalewska po kolejnym spotkaniu z oświatowymi związkowcami.
Data: 2015-11-25

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji: dajemy wybór rodzicom!
Szefowa MEN spotkała się z Karoliną i Tomaszem Elbanowskimi ze Stowarzyszenia „Rzecznik Praw Rodziców”.
Data: 2015-11-23

Czytaj więcej...

 

Exposé Premier Beaty Szydło: zmiany w oświacie
Szefowa rządu przedstawiła plan zmian na najbliższe cztery lata, w tym reformy oświatowe.
Data: 2015-11-18

Czytaj więcej...

 

Minister Anna Zalewska już na stanowisku
Rozmowa z ustępującą minister oraz spotkanie z pracownikami – tak wyglądał pierwszy dzień nowej minister w MEN.
Data: 2015-11-16

Czytaj więcej...

 

Zmiany w ustawie o prawie autorskim – ważne informacje dla nauczycieli i uczniów
Nowe prawo weszło w życie 20 listopada. To musisz wiedzieć.
Data: 2015-11-16

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Archiwum - zakładka konferencje branżowe
Data: 2015-11-25

Czytaj więcej...

 

Archiwum - zakładka zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1.09.2012r.
Data: 2015-11-25

Czytaj więcej...

 

Archiwum - zakładka Rok Szkoły Zawodowców
Data: 2015-11-25

Czytaj więcej...

 

XII edycja konkursu „Historia i kultura Żydów polskich” i VIII edycja konkursu „Na wspólnej ziemi”
Data: 2015-11-23

Czytaj więcej...

 

II Dolnośląska Olimpiada Geograficzna.
Data: 2015-11-23

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu