Biuletyn informacyjny nr 224 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

16-10-2015 r.

Komentarz do zmian podstawy programowej kształcenia w zawodach

7 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1123 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ustala, że w okresie przejściowym szkoły, które:

1. rozpoczęły w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 lub 2014/2015 kształcenie w zawodach krawiec (w którym wyodrębniono kwalifikację A.12. Wykonywanie usług krawieckich) i technik technologii odzieży – kontynuują kształcenie w tym zawodzie zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia w zawodach, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.

2. rozpoczną w roku szkolnym 2015/2016 kształcenie w zawodach krawiec (w którym wyodrębniono kwalifikację A.12. Wykonywanie usług krawieckich) i technik technologii odzieży – prowadzą kształcenie w tym zawodzie zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach, w brzmieniu obowiązującym z dniem 1 września 2015 r., do zakończenia cyklu kształcenia.

3. rozpoczęły kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 lub 2014/2015, kontynuują kształcenie w tym zawodzie zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia w zawodach, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.

Zobacz całość komnetarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Program i materiały szkoleniowe – Zmiany w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym
 

Pobierz dokument

Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu: W przedszkolu podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci 

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla uczniów – Ocenianie w szkole 

Pobierz dokument

Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec szkół z rozporządzenia MEN. Cz.4.
 

Pobierz dokument

Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec szkół z rozporządzenia MEN. Cz.2.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie są wymogi, aby otworzyć niepubliczną Poradnię Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną? Jakie wykształcenie jest wymagane od dyrektora i personelu? Czy na tego typu działalność przewidziana jest dotacja lub inne dofinansowanie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem magistrem edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej i zarządzanie oświatą. Czy z takimi kwalifikacjami mogę ubiegać się o stanowisko dyrektora zespołu szkół (skład: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o interpretację art. 16 pkt 3 ustawy o systemie oświaty: Jako dyrektor szkoły, do której zostało przyjęte w wyniku rekrutacji dziecko spoza obwodu szkolnego na wniosek rodziców wydałem decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - zgodnie z opinią PPP. Rekrutacja przeprowadzona w kwietniu 2015, a wniosek rodziców wpłynął w okresie wakacyjnym. Dyrektor sąsiedniej szkoły, w obwodzie którego mieszka dziecko twierdzi, że podjąłem decyzję niezgodnie z art. 16 ustawy o systemie oświaty. Czy słusznie????
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor przyznał nagrody bez konsultacji rady pedagogicznej, związków. Czy jest podstawa prawna dotycząca przyznawania nagród? Gdzie można zgłosić takie postępowanie, bo on uważa że nie musi nikomu się tłumaczyć?
Prawo wewnętrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Ile razy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla podratowania zdrowia? Nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym 10 miesięcy, a obecnie po dwuletniej przerwie pragnie skorzystać z jednego miesiąca urlopu na pobyt w sanatorium . Ile jeszcze razy (miesięcy ) może skorzystać z przywileju?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem premier i minister edukacji narodowej
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Data: 2015-10-14

Czytaj więcej...

 

Zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych? – CKE już je przygotowała!
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała zbiory przykładowych zadań do 17 egzaminów.
Data: 2015-10-12

Czytaj więcej...

 

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?
Przypominamy dyrektorom i rodzicom zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.
Data: 2015-10-09

Czytaj więcej...

 

Wykaz konkursów, turniejów i festiwali artystycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.
Na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniamy w załączeniu listę konkursów, turniejów i festiwali artystycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.
Data: 2015-10-08

Czytaj więcej...

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – komunikat dla dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych
Dyrektorze, sprawdź harmonogram realizacji Priorytetu 3 w 2015 r. i w kolejnych latach.
Data: 2015-10-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

II Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole (i placówce oświatowej)"
Data: 2015-10-14

Czytaj więcej...

 

Zbiórka zniczy w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”
Data: 2015-10-14

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs „Bateria pomysłów”
Data: 2015-10-14

Czytaj więcej...

 

Projekt „Postaw na Słońce”
Data: 2015-10-14

Czytaj więcej...

 

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Nadchodzące pokolenie”
Data: 2015-10-14

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu