Biuletyn informacyjny nr 223 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-10-2015 r.

Komentarz do rozporządzenia w sprawie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej szkół w celu przeciwdziałania narkomanii

28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1249 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku.

UWAGA: szkoły mają dostosować, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (czyli do 1 marca 2016 r.), program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie:

1. określa, że działalność szkół w celu przeciwdziałania narkomanii, obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego,

2. definiuje co obejmuje działalność:

1) wychowawcza, która polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości,

2) edukacyjna, która polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

3) informacyjna, która polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji, skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

4) profilaktyczna, która polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Zobacz całość komnetarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

Pobierz dokument

Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej: W szkole respektowane są normy społeczne
 

Pobierz dokument

Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie przeciwdziałania narkomanii
Szkolny program profilaktyki z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Pobierz dokument

Program i materiały szkoleniowe – Zmiany w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym
 

Pobierz dokument

Kwestionariusz ankiety dla uczniów – Ocenianie w szkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciel ma prawo użyć telefonu komórkowego podczas pełnienia dyżuru między lekcjami, w przypadku sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji dyrekcji lub innych osób?.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń II klasy gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim powinien uczyć się tylko jednego języka obcego nowożytnego w gimnazjum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej zasadzie tworzy się klasy integracyjne w gimnazjum? Jaka powinna być liczebność uczniów w takich klasach?Jakie przywileje ma szkoła ze względu na taką klasę?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor placówki może sfinansować-dofinansować studia I stopnia pracownikowi administracji? Jeśli tak to na jakiej podstawie?
Zatrudnienie(kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nagrody dyrektora opiniuje Rada Pedagogiczna,czy dyrektor tylko zapoznaje z propozycjami?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Przypominamy – ile kosztuje darmowy podręcznik?
4,34 zł to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I „Nasz elementarz” a 4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej.. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015”
Data: 2015-10-08

Czytaj więcej...

 

„Lektura szkolna – przymus czy przyjemność?” – spotkanie z minister edukacji
 – „Pana Tadeusza” trzeba znać – powiedziała minister edukacji na środowym spotkaniu w warszawskim Domu Książki MDM.
Data: 2015-10-07

Czytaj więcej...

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – czas start!
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dedykujemy wszystkim szkołom – powiedziała w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej szefowa MEN.
Data: 2015-10-07

Czytaj więcej...

 

Rada Naukowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołana!
Wybitni przedstawiciele świata polskiej nauki weszli w skład Rady powołanej przez dyrektora CKE.
Data: 2015-10-07

Czytaj więcej...

 

MEN powołał konsultantkę ds. dzieci cudzoziemskich
Marina Hulia została konsultantem MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole.
 Data: 2015-10-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Dolnośląski Konkurs „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2015/2016
Data: 2015-10-06

Czytaj więcej...

 

XXI edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz
Data: 2015-10-06

Czytaj więcej...

 

Uroczystość Dnia Sybiraka we Wrocławiu
Data: 2015-10-05

Czytaj więcej...

 

III Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna
Data: 2015-10-05

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”
Data: 2015-10-05

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu