Biuletyn informacyjny nr 222 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

02-10-2015 r.

Z roku na rok przybywa nam dyslektyków

Dysleksja to, najogólniej mówiąc, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Dyslektyk może widzieć odwrócone litery i liczby, mieć problemy z ich poprawnym pisaniem, a w niektórych przypadkach także z wykonywaniem prostych działań matematycznych. Przyczyny dysleksji nie są dobrze znane, niektórzy eksperci uważają, że może mieć podłoże genetyczne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała dane, iż na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym 12,55 proc. uczniów legitymowało się zaświadczeniem o dysleksji. Co stanowi 3,6 proc. więcej niż jeszcze pięć lat temu, a w przeliczeniu może dotyczyć 44 tys. szesnastolatków. Największa liczba dyslektyków jest na Pomorzu – ponad 18 proc. gimnazjalistów. Podobne statystyki dotyczą Mazowsza i Małopolski. Najmniej, bo tylko 8,6 proc., dyslektyków jest w Wielkopolsce. To też jedno z dwóch województw, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich dwóch lat spadła.

– Statystyki międzynarodowe pokazują, że zaburzenie dotyczy 2–15 proc. populacji dzieci szkolnych. Ciężkie przypadki to najwyżej 3–4 proc. – uważa prof. Grażyna Krasowicz-Kupis z Instytutu Badań Edukacyjnych. Stanowczo stwierdza, że w Polsce wydaje się zbyt dużo opinii o dysleksji. – Są szkoły, gdzie połowa dzieci ma takie zaświadczenia – dodaje.

Uczniowie z dysleksją mają średnio o 2 pkt mniej na egzaminie w zakresie języka polskiego. Różnic nie ma natomiast w przypadku matematyki oraz historii i społeczeństwa.

Warto pamiętać, iż  raz wydana opinia jest ważna przez wszystkie kolejne lata edukacji, aż do matury.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Kwestionariusz ankiety dla uczniów – Ocenianie w szkole
 

Pobierz dokument

Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z części zajęć wychowania fizycznego
 

Pobierz dokument

Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu: W przedszkolu podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci
6 przykładowych narzędzi (stanowiących komplet) do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w jednooddziałowym przedszkolu do przedmiotu ewaluacji z planu nadzoru na rok szkolny 2015/2016.

Pobierz dokument

Plan pracy rady rodziców 2015/2016
 

Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń kl.V z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym ma też orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Jednocześnie rodzice zdeklarowali, że uczeń, (poza przepisowymi 8 godzinami zajęć indywidualnych), będzie uczęszczać na wybrane zajęcia z klasą (religię, muzykę, plastykę). Czy w świetle nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży możliwe jest uczestniczenie tego ucznia w niektórych zajęciach dydaktycznych z klasą?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy umieszczania w Statucie szkoły zasad rekrutacji. Kiedy i jaki dokument uchylił art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy o sys. oświaty? Jeśli został uchylony - czy to oznacza, iż statut od 1 IX 2015 nie powinien zawierać informacji o rekrutacji? (Czy w przedszkolnym statucie powinny być wcześniej te zasady i czy też teraz powinny być uchylone?)
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W jaki sposób ujednolicić tekst statutu szkoły (ma wiele aneksów)? Jakie procedury muszą być spełnione, aby to zrobić? I kto musi być poinformowany o zmianach?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Na jakich zasadach tworzy się klasę sportową w gimnazjum? Na jakiej zasadzie takie klasy działają?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy podstawa prawna nadzoru pedagogicznego nie uległa zmianie w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz. U. z 2015r., poz. 1270/?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

110 lat ZNP – uroczystości z udziałem minister edukacji
Joanna Kluzik-Rostkowska weźmie udział w obchodach 110. rocznicy rozpoczęcia działalności przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Data: 2015-09-30

Czytaj więcej...

 

Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół – konferencja z udziałem szefowej MEN
Joanna Kluzik-Rostkowska wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Data: 2015-09-28

Czytaj więcej...

 

Trwają konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach
Pracodawcy, przypominamy, że trwają konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach.
Data: 2015-09-28

Czytaj więcej...

 

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym dodatkowego dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 zakupu i/lub wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów słabowidzących informuję, że zapewniono możliwość uzyskania dotacji na realizację tego zadania w ramach porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego.
Data: 2015-09-26

Czytaj więcej...

 

Spektakularny sukces polskich młodych naukowców na EUCYS 2015 w Mediolanie
Sukces Polaków w prestiżowym Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej!
Data: 2015-09-25

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Międzynarodowa Olimpiada Historyczna
Data: 2015-10-01

Czytaj więcej...

 

Odblaskowi.pl
Data: 2015-10-01

Czytaj więcej...

 

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej
Data: 2015-10-01

Czytaj więcej...

 

XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywności.
Data: 2015-09-28

Czytaj więcej...

 

„Zobacz prawa człowieka” konkurs Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Data: 2015-09-28

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu