Biuletyn informacyjny nr 221 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

24-09-2015 r.

Komentarz do zmian warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – nowe rozporządzenie

Najważniejsze nowości dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego:

1) ujednolicono terminy ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów dotyczących sprawdzianu i egzaminów - każdego roku do dnia 10 września (w tym roku ukazały się na stronie internetowej CKE już 9 września),

2) określono przypadki wynikające ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia lub absolwenta uprawniające do ubiegania się o przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminów w miejscu innym niż szkoła i trybu postępowania w tej sprawie,

3) zmniejszono skład zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego do co najmniej 2 nauczycieli,

4) określono możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego:

a) nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian,

b) wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,

c) przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - nauczyciela wspomagającego lub specjalistę z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym – zastąpi on nauczyciela,

5) ustalono mniejszą niż dotychczas liczbę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali, w przypadku której konieczne jest zwiększenie liczby członków zespołu nadzorującego –25 uczniów.

Zobacz całość komnetarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole
 

Pobierz dokument

Plan pracy zespołu wychowawczego dla burs
 

Pobierz dokument

Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły
Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej szkoły, która zgodnie z art. 41 ust. 6 uso w drodze uchwały ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły. 

Pobierz dokument

Lista kontrolna dotycząca spełnienia wymagań przez szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie uchwały w ciągu roku powinny być w dokumentacji rady rodziców? Rada rodziców w mojej szkole ma tylko uchwałę o zatwierdzeniu planu budżetu.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może ustalić przerwy pięciominutowe oraz jedną długą obiadową wynikającą z organizacji pracy szkoły?? Jaka jest podstawa prawna ustalania dzwonków w szkole?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Ile czasu musi upłynąć od egzaminu na stopiń nauczyciela mianowanego żeby nauczyciel mianowany mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Czy 1 rok?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może inaczej oceniać ucznia z grupy ryzyka dysleksji? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Wicedyrektor jest nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej, w tym roku ma 8 godzin w świetlicy szkolnej. Jak obliczyć mu nadgodzinę?
zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Co robi państwo, żeby promować czytelnictwo? Debata z udziałem szefowej MEN
 – W tym roku na wsparcie czytelnictwa przeznaczyliśmy 24 mln zł. Wkrótce rusza program wieloletni – przypomniała w środę minister edukacji.
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

Pierwszoklasista 2014 – jak poszło 6-latkom?
6-latki mają nieznacznie niższe osiągnięcia od 7-latków. Na kompetencje dziecka silniej niż wiek wpływa sytuacja rodziny – twierdzi IBE.
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

Darmowy podręcznik dla drugoklasistów – konsultacje zakończone
Ponad 51 tysięcy osób obejrzało ostatnie części bezpłatnego podręcznika dla uczniów drugich klas szkół podstawowych.
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

E-podręczniki coraz popularniejsze!
Minister Od początku roku szkolnego strona www.epodreczniki.pl została odwiedzona ponad 300.000 razy!
Data: 2015-09-18

Czytaj więcej...

 

Szkolne sklepiki i stołówki po zmianach – list minister edukacji do dyrektorów
Szefowa MEN prosi dyrektorów szkół i przedszkoli o informacje o problemach związanych z wycofaniem „śmieciowego” jedzenia.
Data: 2015-09-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs „TESCO DLA SZKÓŁ”
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

UWAGA. 09.03.2016. Nowy termin egzaminu pisemnego DSD I.
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

Żyj smacznie i zdrowo!
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w konkursach EDU Inspiracje.
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na konferencję
Data: 2015-09-23

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu