Biuletyn informacyjny nr 220 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-09-2015 r.

Komentarz do zmian w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – nowe rozporządzenie

Najważniejsze nowości dotyczące uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

1) określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”,

2) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowywany w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego ma określać zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

3) ustalenie zajęć rewalidacyjnych, które powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

4) zmiana terminu, w którym opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,

5) dookreślenie, że pracę zespołu pracującego z uczniem może również koordynować nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka (oprócz wychowawcy oddziału lub wychowawcy grupy wychowawczej),

6) zobowiązanie zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem do dokonywania co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonania modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Zobacz całość komnetarza tutaj

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Karta oceny pracy nauczyciela religii
 

Pobierz dokument

Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole
 

Pobierz dokument

Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 

Pobierz dokument

Przykład ewaluacji wewnętrznej w bursie wraz z narzędziami badawczymi
 

Pobierz dokument

Decyzja dyrektora szkoły w/s zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Statut został znowelizowany. Czy informacje o zmianach należy przekazać do Kuratorium i organu prowadzącego?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy należy rejestrować zbiór danych na stronie Egiodo, jeśli tak to kto tego dokonuje? ADO? jeśli tak, to kto nim jest?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o najnowszą i najaktualniejszą podstawę prawną do funkcjonowania biblioteki szkolnej. Co ile lat w szkole powinno być skontrum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy na stronie internetowej szkoły można umieszczać imiona i nazwiska uczniów (oraz ich zdjęcia).... jeśli jest zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych? Czy taka zgoda wystarczy, czy trzeba coś jeszcze?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W jaki sposób należy przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne, żeby spełniało obecne wymogi?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

„Uczeń bezpieczny w sieci” – zaproszenie
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na ogólnopolską konferencję „Uczeń bezpieczny w sieci” (2 października 2015 r., Warszawa).
Data: 2015-09-17

Czytaj więcej...

 

Edukacja dziecka cudzoziemskiego – konferencja z udziałem minister edukacji
W systemie oświaty od dawna mamy dzieci cudzoziemskie. Jeśli będzie ich więcej, wiemy co robić – powiedziała szefowa MEN.
Data: 2015-09-15

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs w ramach kampanii społecznej „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”
Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłosił ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na spot filmowy promujący zdrowy tryb życia, wolny od narkotyków, w tym także tzw. dopalaczy. 
Data: 2015-09-15

Czytaj więcej...

 

Rusza druga edycja konkursu dla szkół „Książki naszych marzeń”!
Zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Do wygrania książki, o których marzą uczniowie.
Data: 2015-09-15

Czytaj więcej...

 

Zwolnienia z wf-u – co się zmieniło od 1 września?
Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa rozwiązania obowiązują w szkołach od 1 września.
Data: 2015-09-11

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych do udziału w konkursie „Polska dla Wszystkich”
Data: 2015-09-16

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs MSW „Przytomni”
Data: 2015-09-16

Czytaj więcej...

 

Konkursy Międzyprzedmiotowe dla uczniów szkół gimnazjalnych „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i Konkursy dla uczniów szkół podstawowych „zDolny Ślązaczek”
Data: 2015-09-16

Czytaj więcej...

 

Konkurs historyczny „Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL”
Data: 2015-09-16

Czytaj więcej...

 

Obchody Dnia Języków
Data: 2015-09-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu