Biuletyn informacyjny nr 219 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-08-2015 r.

Nowy rok szkolny – nowe plany nadzoru pedagogicznego

Wakacje już prawie za nami, czas zatem rozpocząć  intensywne prace związane z planowaniem pracy placówki na kolejny rok szkolny. Podstawowym zadaniem w pierwszych dniach września jest stworzenie planu nadzoru pedagogicznego. Na co w szczególności warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, przystępując do opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016?

1. Struktura planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki jest określona w § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (podpisane, na dzień 27 sierpnia 2015r. nie zostało opublikowane, wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.). Przepis precyzyjnie określa, co mamy obowiązek zawrzeć w planie nadzoru.

Plan składa się z trzech części – ewaluacji, kontroli i wspomagania.

2. Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym, tj. roku szkolnym 2014/2015.

3. Nie ma żadnego obowiązującego wzoru planu nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru nie podlega ocenie w zakresie treści, nie podlega ewaluacji, ale kontroli (ma być). Jest jedynym wymaganym przez prawo dokumentem nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

4. To dyrektor decyduje o sposobie dokumentowania prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce.

Może warto zatem w tym roku szkolnym opracować plan nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, a jednocześnie nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce  dokumentacji nadzoru pedagogicznego.

Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie mogą być przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, zamieszczone na naszym portalu.

Z poważaniem,

Zespół redakcyjny serwisu

Nadzórpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Program wychowawczy bursy szkolnej na rok szkolny 2015/2016

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej w poradni psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016
Przykład ewaluacji wewnętrznej - założenia do projektu, w tym pytania kluczowe oraz kwestionariusze ankiet dla wszystkich podmiotów, które mogą być ankietowane w tego rodzaju placówce.

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 - wariant 2
 

Pobierz dokument

Dostosowanie statutu szkoły do zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.357)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mam w klasie IV dwoje dzieci z orzeczeniami - jedno upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, drugie z zespołem Aspergera. Organ prowadzący nie chce wyrazić zgody na nauczyciela wspomagającego, pomimo, że jeden uczeń ma to wpisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie jest dwójka uczniów, więc nie jest to klasa integracyjna. Co powinnam zrobić, aby wójt wyraził zgodę na nauczyciela wspomagającego. Nadmienię, że taką samą sytuację mam w gimnazjum i tam mogłam zatrudnić nauczyciela wspomagającego.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Statut zespołu szkół wymaga bardzo wielu zmian, nie był aktualizowany. Czy wszystkie zmiany należy wykazać w uchwale, czy też można użyć ogólnego sformułowania, że statut został znowelizowany?
Prawo wewnątrzszkolne (procedury, regulaminy)

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica kl.IV z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim ma też orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Jednocześnie mama zdeklarowała, że uczennica będzie uczęszczać na wybrane zajęcia z klasą (religię, muzykę, plastykę). Czy pozostałe zajęcia na nauczanie ind. mogę przydzielić w wymiarze 8 godzin? Czy nauczyciele z klas IV - VI, którzy będą ją uczyć muszą mieć oligofrenopedagogikę, czy mogę te zajęcia powierzyć nauczycielce dotychczasowej z klas I - III, która ma oligofrenopedagogikę i miała z nią zajęcia rewalidacyjne? Czy mogę tej nauczycielce dać tylko zajęcia rewalidacyjne?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pracuję w przedszkolu niepublicznym na stanowisku nauczyciel, jestem w trakcie kursu z oligofrenopedagogiki. Od września chciałabym rozpocząć awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Pracuję w grupie mieszanej wiekowo (3-5 latki, oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną). Czy plan rozwoju piszę do grupy w której prowadzę zajęcia, czy do tych dzieci z którymi pracuję indywidualnie?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty od 1 wrzenia 2015r. musi być zmieniony statut przedszkola? Jeśli tak, to jakich zmian ma on dotyczyć?
Prawo wewnątrzszkolne (procedury, regulaminy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ile kosztuje darmowy podręcznik?
4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy drugiej szkoły podstawowej. Tyle może żądać szkoła od rodziców.
Data: 2015-08-25

Czytaj więcej...

 

Już 96% pieniędzy na podręczniki trafiło do samorządów
Do 21 sierpnia do samorządów trafiło 221 mln zł na zakup podręczników. To prawie 96% przyznanej kwoty dla województw.
Data: 2015-08-25

Czytaj więcej...

 

Elementarz „Nasza szkoła” trafia do szkół!
Do 28 sierpnia trwa dystrybucja pierwszych części podręcznika dla drugoklasistów. W większości szkół książki już są.
Data: 2015-08-24

Czytaj więcej...

 

Przed nowym rokiem szkolnym – spotkanie z kuratorami
Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – to główny temat spotkań wiceministrów edukacji z kuratorami.
Data: 2015-08-20

Czytaj więcej...

 

Wyprawka szkolna – kwota kryterium dochodowego
Kryterium dochodowe, które należy podać ubiegając się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dziecka wynosi 574 zł.
Data: 2015-08-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

ZSP Bierutów. Erasmus+: „Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych w agrobiznesie”.
Data: 2015-08-26

Czytaj więcej...

 

KRYTERIUM DOCHODOWE- WYPRAWKA SZKOLNA
Data: 2015-08-26

Czytaj więcej...

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Data: 2015-08-20

Czytaj więcej...

 

KRYTERIUM DOCHODOWE- WYPRAWKA SZKOLNA
Data: 2015-08-20

Czytaj więcej...

 

Apel Wojewody Dolnośląskiego
Data: 2015-08-13

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu