Biuletyn informacyjny nr 218 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-08-2015 r.

Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) określa:

1) konieczność dostosowania statutu do uregulowań ustawy, w tym wykonanie zapisu - Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Wszystkie zmiany dotyczące statutów szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych w zakresie oceniania wchodzą w życie 1 września 2015 r.

2) obowiązek podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez radę pedagogiczną szkoły (przedszkola, placówki) - nowa kompetencja stanowiąca:

Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3) postępowanie w zakresie oceniania ściśle z uregulowaniami:

a) nowego rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty,

b) nowego rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) oraz

c) statutu szkoły.

Zobacz całość komnetarza tutaj

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016, dla której priorytetem jest edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym
 

Pobierz dokument

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie nowego statutu szkoły
 

Pobierz dokument

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w procesie edukacyjnym. Ewaluacja w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym.
 

Pobierz dokument

Ankieta przeznaczona dla nauczycieli Gimnazjum (zakres: podstawa programowa, umiejętności czytelnicze)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w niepublicznej szkole podstawowej (o uprawnieniach szkoły publicznej) musi być gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej? Proszę o stosowne akty prawne.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o odpowiedź, czy nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe magisterskie po chemii lub fizyce z podyplomówką z matematyki może uczyć w LO matematyki?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który ukończył filologią angielską może nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, czy też jest zobowiązany posiadać kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego? Co musi ukończyć nauczyciel po filologii, aby mógł nauczać języka, czy też sama filologia i przygotowanie pedagogiczne jest wystarczającym wymogiem?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Wygasa umowa o pracę wypowiedziana nauczycielowi/wychowawcy w związku ze zmianami organizacyjnymi. Jednakże we wrześniu będzie istniała potrzeba zatrudnienia nauczyciela wychowawcy na część etatu. Czy w związku z tym możemy ww. nauczyciela zatrudnić mimo że go zwolniliśmy (i jest już emerytem)?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jakie są procedury zatwierdzenia nowego statutu w szkole podstawowej. Stary wymagał wielu aktualizacji, zmianie uległy numery paragrafów, wprowadzono rozdziały, zapisy dotyczące oceniania, kompetencji organów szkoły itd. Poproszę o wzór uchwały Rady Pedagogicznej zatwierdzającej nowy statut.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wyprawka szkolna – kwota kryterium dochodowego
Kryterium dochodowe, które należy podać ubiegając się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dziecka wynosi 574 zł.
Data: 2015-08-18

Czytaj więcej...

 

91 proc. samorządów złożyło już wnioski o dotację
91 proc. samorządów złożyło wnioski o dotację na podręczniki. MEN uruchomiło 236 mln zł, czyli 92 proc. szacowanej kwoty na sfinansowanie podręczników w tym roku.
Data: 2015-08-17

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie o warunkach przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły – podpisane
Minister Edukacji Narodowej w czwartek (13 sierpnia) podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
Data: 2015-08-14

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie o dotacji celowej dla gmin na wychowanie przedszkolne podpisane
Dostosowanie przepisów do klasyfikacji budżetowej, wydłużenie terminu wojewodom na przekazanie wniosków o uruchomienie środków dla gmin – to najważniejsze zmiany podpisanego przez ministra edukacji narodowej w piątek (14 sierpnia) rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Data: 2015-08-14

Czytaj więcej...

 

Nadzór pedagogiczny – rozporządzenie podpisane
Sposób ustalania spełniania wymagań wobec szkół i placówek – to główne zmiany w rozporządzeniu, które podpisał w środę (12 sierpnia) minister edukacji narodowej.
Data: 2015-08-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Apel Wojewody Dolnośląskiego
Data: 2015-08-13

Czytaj więcej...

 

Harmonogram dostarczania podręczników do szkół. Informacje dla dyrektorów szkół nt. odbioru podręczników standardowych do kl. I i II szkoły podstawowej
Data: 2015-08-06

Czytaj więcej...

 

Wyniki oceny wniosków dotyczących wsparcia organów prowadzących szkoły podstawowe w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń”
Data: 2015-08-05

Czytaj więcej...

 

IV edycja akcji NARODOWE CZYTANIE
Data: 2015-08-03

Czytaj więcej...

 

„Baza instytucji działających na rzecz doznających przemocy w rodzinie”
Data: 2015-08-03

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu