Biuletyn informacyjny nr 217 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-08-2015 r.

Komentarz do zmian w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – nowe rozporządzenie

18 czerwca 2015 r. w Dz. U - poz. 843 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie  art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - wejdzie w życie 1 września 2015 roku.

Przepis uzupełnia określone w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty uregulowania dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy. W dużym stopniu jest zbieżny z treścią rozdziałów 1-3 poprzedniego rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.).

Najważniejsze zmiany dotyczące uczniów szkół dla młodzieży:

1) określono, które z rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ustalonych w stopniach według dotychczasowej skali podanej w rozporządzeniu, są uznawane za oceny pozytywne, a które za negatywne (§ 9 ust. 2 i 3),

2) wprowadzono możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (a nie tylko z całości zajęć), na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii  (§ 5 ust. 1),

3) zapisano, że nauczyciel przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego winien brać pod uwagę również (§ 11):

a) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,

a) systematyczność udziału ucznia w tych zajęciach,

b) aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Zobacz całość komnetarza tutaj

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla szkoły podstawowej - wariant 1
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla poradni psychologiczno - pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla Bursy/Internatu
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla gimnazjum
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 dla przedszkola - wariant 1
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Co może zrobić pracodawca, który w grudniu 2014 r. wypłacił błędnie nauczycielowi nagrodę jubileuszową z tytułu 45 lat pracy, która mu się nie należała. W jaki sposób odzyskać wypłacone świadczenie i co z naliczonym i odprowadzonym podatkiem?
zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w zerówce - dzieci 3-5 letnie, może być jedna godzina religii (30 min zaj. dyd. + 30 np. zabawa,opieka)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o wyjaśnienie jak wygląda w gimnazjum procedura przejścia z dziennika w formie papierowej na formę elektroniczną? Kto i w jakim terminie musi na to wyrazić zgodę i kogo należy o tym fakcie powiadomić? Czy wymaga to uchwały RP, czy opinii RR?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel pracuje w przedszkolu niepublicznym. Ubiega się o stopień awansu zawodowego, nauczyciel mianowany. Organ prowadzący i dyrektor przedszkola to ta sama osoba. Kto wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W nowo powstającym przedszkolu planuję utworzyć grupę dzieci 2- letnich. Czy mogę to zrobić w ramach przedszkola? Czy konieczne jest utworzenie oddzielnego żłobka? Jak należy to zrobić od strony formalnej? Sale zajęć będą oddzielne, ale czy wszystkie dzieci mogą korzystać z tych samych pomieszczeń, np. jadalnia, korytarz, plac zabaw?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

O współpracy polsko-niemieckiej w MEN
Tadeusz Sławecki spotkał się z ministrem Ralfem Kleindiekiem z Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.
Data: 2015-08-03

Czytaj więcej...

 

Inicjatywa „Obywatel”
Ruszyła strona www.obywatel.gov.pl. Dzięki niej, w jednym miejscu znajdziesz informacje jak załatwić sprawę w urzędzie.
Data: 2015-07-31

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy, weź udział w debacie o przyszłości edukacji!
Gorące dyskusje i wizje przyszłości edukacji na portalu naszaedukacja.men.gov.plznika.
Data: 2015-07-31

Czytaj więcej...

 

Pakt Społeczny Przeciw Dopalaczom
Dopalacze kradną życie! – to hasło paktu społecznego przeciw dopalaczom. W imieniu MEN podpisała go Urszula Augustyn.
Data: 2015-07-29

Czytaj więcej...

 

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych – rozporządzenie podpisane
Organizacja kształcenia specjalnego – o tym mówi podpisany przez szefową MEN dokument. Uwzględnia on m.in. postulaty rodziców.
Data: 2015-07-28

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Wyniki oceny wniosków dotyczących wsparcia organów prowadzących szkoły podstawowe w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń”
Data: 2015-08-05

Czytaj więcej...

 

IV edycja akcji NARODOWE CZYTANIE
Data: 2015-08-03

Czytaj więcej...

 

„Baza instytucji działających na rzecz doznających przemocy w rodzinie”
Data: 2015-08-03

Czytaj więcej...

 

Badanie przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich
Data: 2015-07-30

Czytaj więcej...

 

Dotacja celowa na podręczniki - informacja dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.
Data: 2015-07-30

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu