Biuletyn informacyjny nr 216 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

31-07-2015 r.

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych

24 lipca Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W dokumencie wprowadzono m. in.: zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a także specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Rozporządzenie wprowadza możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Zmiany prawne wejdą w życie 1 września 2015 roku, jednak przepisy regulujące obowiązek zatrudnienia nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 roku.

Źródło: PAP Samorządowy

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Wzór statutu szkoły podstawowej (z oddziałami przedszkolnymi). Stan prawny na dzień 1 września 2015 r. 

Pobierz dokument

Plan pracy specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w roku szkolnym 2015/2016
Propozycja rocznego planu pracy dla SOSzW. 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Propozycja planu rozwoju zawodowego nauczyciela religii ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Pobierz dokument

Statut szkoły podstawowej
Wzór statutu szkoły podstawowej dostosowany do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. w wersji obowiązującej od 1 września 2015r. 

Pobierz dokument

Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak często należy przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników szkoły(nauczyciele+obsługa)?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Ile godzin może być religii w zerówce dla oddziału dzieci 3,4, i 5 letnich. Jeśli dwa razy po 30 min. - to za ile godzin płacimy nauczycielowi ( zważywszy , ze godziny pracy w zerówce są 60 minutowe)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę odroczyć dziecko ur. w 2009r. od realizacji obowiązku szkolnego w 2015/2016. Dziecko było badane w poradni, ale z opinii wydanej przez poradnię wynika, że powinno rozpocząć naukę w klasie I. Jednak mama dziecka twierdzi, że jej syn powinien jeszcze rok uczęszczać do oddziału przedszkolnego.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaki system czasu pracy powinien być stosowany w internacie sosw jeżeli wychowawcy pracują od pon do piątku z nocami i w niedzielę od godz. 15. Przerwa na zajęcia lekcyjne 8:30-14. Pensum wynosi 24 godz.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W szkole dokonano rekrutacji do klas I gimnazjum. Część rodziców napisała do dyrektora podania o zmianę klasy dziecka. Czy decyzja dyrektora w sprawie przydziału do klas jest ostateczna, czy rodzice mają prawo straszyć dyrektora kuratorium?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Pakt Społeczny Przeciw Dopalaczom
Dopalacze kradną życie! – to hasło paktu społecznego przeciw dopalaczom. W imieniu MEN podpisała go Urszula Augustyn.
Data: 2015-07-29

Czytaj więcej...

 

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych – rozporządzenie podpisane
Organizacja kształcenia specjalnego – o tym mówi podpisany przez szefową MEN dokument. Uwzględnia on m.in. postulaty rodziców.
Data: 2015-07-28

Czytaj więcej...

 

Darmowe podręczniki – list minister edukacji do dyrektorów szkół
Szefowa MEN napisała do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Chodzi o zapewnienie uczniom darmowych podręczników.
Data: 2015-07-27

Czytaj więcej...

 

Nie ma zgody na dyskryminację – spotkanie z TEA i KPH
O tolerancyjnej i otwartej szkole rozmawiali w MEN przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Kampanii Przeciw Homofobii.
Data: 2015-07-22

Czytaj więcej...

 

Minister do związkowców: porozmawiajmy o edukacji, a nie o pieniądzach
O podjęcie decyzji w sprawie możliwości wspólnych rozmów z MEN zaapelowała w środę (22 lipca) minister edukacji do przedstawicieli ZNP.
Data: 2015-07-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Ogłoszenie MEN - Dopalacze
Data: 2015-07-28

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na targi pracy w Dreźnie dla absolwentów szkół szukających pracy i bezrobotnych.
Data: 2015-07-22

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym.
Data: 2015-07-22

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w Programie Rządowym „Bezpieczna+”.
Data: 2015-07-21

Czytaj więcej...

 

Szkolenia dotyczące tolerancji
Data: 2015-07-16

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu